Forslag til justering af Fremdrifsreformen

Danske professionshøjskoler er i dialog med uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen om udvikling af et nyt tilskudssystem, der i højere grad støtter kvalitet i uddannelserne, implementering af fremdriftsreformen og behovet for fortsat mulighed for såkaldt faglig supplering ved optagelse på kandidatuddannelser.

Se mere i nedenstående:

Brev til uddannelses- og forskningsministeren med forslag om genindførelse af faglig supplering

Brev til uddannelses- og forskningsministeren med forslag til politiske drøftelser af fremdriftsreformen

Notat om Danske Professionshøjskolers forslag til justering af Fremdriftsreformen

Tilmeld nyhedsbrev