200 mio. kr. til nyt nationalt naturfagligt samarbejde

Et nyt ambitiøst initiativ, der involverer professionshøjskoler, universiteter og grundskoler i hele landet, skal bidrage til at øge danske børn og unges naturfaglige dannelse. Projektet får 200 mio. kr. af Novo Nordisk Fonden og VILLUM FONDEN til at styrke uddannelse af naturfagsundervisere i hele uddannelseskæden.

VILLUM FONDEN og Novo Nordisk Fonden har netop bevilget i alt 200 mio. kr. til Naturfagsakademiet NAFA. NAFA er et nyt nationalt program, der skal fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning i grundskolen ved at styrke uddannelse af kommende og nuværende naturfagslærere. I programmet indgår alle landets professionshøjskoler, fire universiteter, det nationale naturfagscenter Astra og godt 200 grundskoler i 30 kommuner i et forpligtende samarbejde.

”For mig er det helt særlige ved NAFA, at vi styrker den røde tråd mellem alle led fra skole til læreruddannelse og forskning. Med NAFA skaber vi en langvarig og bæredygtig kapacitetsopbygning i alle de led, som i mange år fremover vil gøre en  forskel for den naturfaglige dannelse i Danmark,” siger formanden for Danske Professionshøjskoler og rektor for Københavns Professionshøjskole, Stefan Hermann.

Baggrunden for NAFA er bl.a., at fagmiljøerne oplever, at børn og unges interesse for naturfag svækkes gennem deres formelle skolegang. I 2018 viste et studie, at interessen for naturfag i  gennemsnit falder en fjerdedel mellem mellemtrinnet og udskolingen, især hos pigerne. De unges interesse for andre fagområder falder til sammenligning kun ca. en tiendedel (DEA, 2018).

Naturfagslæreren i fokus

NAFA skal opfylde sit ambitiøse formål om at fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning gennem tre store indsatser.

  1. Naturfagsundervisning i grundskolen skal styrkes gennem udvikling af bæredygtige modeller for efter- og videreuddannelse af naturfagslærere i samarbejde med kommunerne.
  2. Den naturfaglige læreruddannelse skal styrkes gennem kompetenceudvikling af læreruddannere på professionshøjskoler og tilbud rettet mod de lærerstuderende.
  3. Den forskningsbaserede viden om naturfagsundervisning og naturfagsdidaktik skal styrkes gennem oprettelse af et Center of Excellence in Science Education, CESE, som bygger bro mellem universiteternes forskning og lærernes didaktiske praksis på læreruddannelserne og ude i klasselokalerne.
  4. NAFA har tre hovedindsatser: udvikling af kompetenceudviklingsmodeller i grundskolen, kapacitetsopbygning på læreruddannelsen og naturfagdidaktisk forskning.
  5. NAFA-konsortiet er landsdækkende og består af 11 partnere: seks professionshøjskoler, fire universiteter og det nationale naturfagscenter Astra.
  6. NAFA samarbejder med ca. 200 grundskoler i 30 kommuner landet over i programperioden.

Det siger samarbejdspartnere og deltagere om NAFA

Jon Lissner, skoleleder på Trekronerskolen i Roskilde og tidligere naturfagslærer og -koordinator
NAFA er en gave til naturfagsundervisningen. Samarbejdet mellem professionshøjskoler og universiteter kommer til at skabe høj faglighed helt ud i klasserne. På skolen og generelt i kommunen er vi meget optagede af strategisk kapacitetsudvikling for at løfte lærernes og elevernes faglighed, og det starter med natur- og teknologiundervisningen. Her kan NAFA spille en afgørende rolle.

Mikkel Bohm, direktør for det nationale naturfagscenter Astra
I det nationale naturfagscenter Astra er vi meget begejstrede for det stærke og langsigtede samarbejde, der nu er skabt i NAFA. Den vigtigste enkeltfaktor for at styrke elevernes naturfaglige dannelse er veluddannede lærere – og det er netop her, NAFA sætter ind, både ift. nuværende og kommende lærere. Det er en stor dag for naturfagsdanmark.

Martin Sillasen, docent i naturfagsdidaktik, læreruddanner, VIA University College
Jeg glæder mig til at deltage i NAFA, både som læreruddanner og som forsker på en professionshøjskole. For mig er det unikke ved NAFA, at naturfagsmiljøerne i hele landet samarbejder tæt om en fælles dagsorden – så vi sammen kan bidrage til, at den bedste forskning bliver tilgængelig og omsat til naturfagslærernes praksis. Særligt på læreruddannelsen tror jeg, at den systematiske tilgang til kompetenceudvikling på tværs af landet virkelig kan rykke noget.

Jan Alexis, leder for Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet
Med NAFA ser jeg store potentialer for at styrke og binde de naturfagsdidaktiske miljøer på universiteterne og professionshøjskolerne endnu mere sammen. Det gør det nemmere for forskningen at tage afsæt i aktuelle behov i grundskolen. Og endnu vigtigere; at den viden, der produceres i og uden for NAFA, i højere grad omsættes til praksis i grundskolen og på læreruddannelsen til gavn for de lærerstuderende og erfarne lærere ude på skolerne. Derudover vil NAFA bringe dansk naturfagsdidaktisk forskning i en endnu mere fremtrædende international position.

Gitte Sommer Harrits, prorektor, VIA University College og kommende styregruppeformand for NAFA
Det er unikt, at vi med NAFA satser på et så ambitiøst projekt for omsætning af viden på tværs af praksis, professionshøjskoler og universiteter. Det kommer vi til at lære en masse af. Den erfaring kan vi så tage med os på læreruddannelsen i arbejdet med fx sprogfagene, danskundervisning og matematikundervisning. Måske kan erfaringen endda gavne andre af professionshøjskolernes uddannelser som fx pædagoguddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen.

Jakob Harder, dekan for Det Lærerfaglige Fakultet på Københavns Professionshøjskole, som er værtsinstitution for NAFA
Vi har haft en forbilledlig dialog med fondene. Helt fra starten var de med på ideen om et projekt, der har langsigtede ambitioner. Fondene har givet kritisk med- og modspil i hele processen, og det håber vi, at de vil blive ved med under hele programperioden. Men vi har også haft en klar fornemmelse af armslængde og respekt for vores faglighed og frihed til at formulere NAFA’s mål og indhold.

Tilmeld nyhedsbrev