22.841 har professionshøjskoler som 1. prioritet

Mange studerende har i år valgt at søgt ind på professionshøjskolernes uddannelser gennem kvote 2 med frist 15. marts 2017 kl. 12.00.

Professionshøjskolerne uddannelser har samlet fået 57.932 ansøgninger gennem kvote 2 med ansøgningsfrist tirsdag den 15. marts kl. 12.00. En lille nedgang efter flere års stigninger

57.932. Det er antallet af ansøgninger, som professionshøjskolerne samlet har modtaget til sine uddannelser gennem kvote 2, hvor der var frist for at søge tirsdag den 15. marts kl. 12.00. Heraf har 22.841 ansøgere valgt professionshøjskolerne som 1. prioritet.

De endelige tal for søgningen kendes først i løbet af de kommende dage, men som det ser ud nu, er der 2.4 procent færre ansøgere i forhold til søgningen sidste år. Den lille nedgang kommer efter flere års stigninger i den samlede søgning til professionshøjskolerne.

Den mest populære uddannelse i søgningen gennem kvote 2 er for andet år i træk sygeplejerskeuddannelsen, som har fået 13.195 ansøgninger i alt gennem kvote 2 i år. I forhold til sidste år er det et fald på 3,4 procent.

Uddannelsen til socialrådgiver har samlet fået 5570 ansøgninger heraf er 2000 som første prioritetsansøgere. Det er en stigning i forhold til sidste år på 7,6 procent i antallet af ansøgninger.

Læreruddannelsen kan på landsplan registrere et mindre fald i antal ansøgere på 1.4 procent. Det skal ses i lyset af en stigning sidste år på næsten 20 procent blandt første prioritetsansøgere. Læreruddannelsen indførte i 2013 skærpede adgangskrav, hvor ansøgere skal søge gennem kvote 2 og til optagelsessamtale, hvis de har eller forventer at få under 7 i snit. Læreruddannelsen har samlet fået 4744 ansøgninger.

Uddannelsen til pædagog oplever med 11.310 ansøgninger et fald på 6,0 procent. Af første prioritetsansøgere er faldet dog kun på 2,5 procent, og uddannelsen er da også stadig professionshøjskolernes største uddannelse målt på første prioritetsansøgninger.

Fysioterapeuterne har samlet fået 6194 ansøgninger heraf 1744 som første prioritetsansøgere. Det er et fald i forhold til sidste år på 5,1 procent.

Professionshøjskolerne optager stadig flest studerende gennem kvote 1 med ansøgningsfrist 5. juli, og kan derfor først sige noget endeligt om den samlede søgning til sektorens uddannelser til sommer.

Søgningen i kvote 2 til professionshøjskolernes uddannelser

 

For yderligere kommentarer kontakt:
Formand for Danske Professionshøjskoler, Harald Mikkelsen, 8755 1001 / hm@uc-dk.dk

For faktuelle spørgsmål til talmaterialet:
Konsulent, Claus Peter Bjælke Hansen, 5126 0096 / ch@uc-dk.dk

For andre henvendelser:
Kommunikationschef, David Erichsen, 3140 9985 / de@uc-dk.dk

 

Om at søge gennem kvote 2

Alle ansøgere til en videregående uddannelse har søgt via ansøgningsportalen optagelse.dk.

Antallet af kvote 2-ansøgere er en foreløbig opgørelse. Det endelige ansøgertal kendes i næste uge, når personer, der for eksempel har søgt uden at bruge NemID, er talt med.

Udviklingen i antallet af ansøgere gennem kvote 2 er ikke nødvendigvis en strømpil for det samlede antal ansøgere til en videregående uddannelse.

I kvote 2 bliver ansøgerne optaget efter kriterier, der er fastsat af det enkelte uddannelsessted.

Om søgning og optag i 2017

15. marts 2017: Frist for ansøgning via kvote 2 samt for ansøgere med adgangsgrundlag fra udlandet og ansøgere til uddannelser med optagelsesprøve/samtale.

5. juli 2017: Frist for ansøgning via kvote 1. Den samlede søgning til de videregående uddannelser kan herefter opgøres.

28. juli 2017: Alle ansøgere får svar på deres ansøgning.

Tilmeld nyhedsbrev