32.044 vælger en fremtid som professionsuddannet

Professionsbacheloruddannelser er afgørende for sammenhængen og udviklingen i vores samfund. Uddannelserne udbydes over 4o steder i landet

Mere end hver tredje af alle, der i år har søgt ind på en videregående uddannelse, har valgt at uddanne sig til en profession

I dag onsdag den 5. juli kl. 12.00 udløb fristen for at søge optagelse på en videregående uddannelse. 32.044 har valgt at søge ind på en professionshøjskole og dermed uddanne sig til en af de mange professioner, der er med til at udvikle og drive vores samfund.

Tallene viser, at 5,8 procent færre end sidste år har valgt at søge ind på en af Danske Professionshøjskolers ni medlemsinstitutioners uddannelser. På landsplan for alle videregående uddannelser er faldet på 3,7 procent.

Formand for Danske Professionshøjskoler, Stefan Hermann, mener, at det på trods af det samlede fald er væsentligt at holde fast i, at der generelt er en stor interesse for vores uddannelser.

”Det er vigtigt for os alle sammen, da de professioner, vi uddanner til, er afgørende for sammenhængen og udviklingen i vores samfund. Stærke professioner bidrager til at skabe både vækst, velfærd og demokrati. Derfor er det godt, at så mange vælger vores uddannelser, selv om der samlet set opleves et lille fald, siger Stefan Hermann

Professionshøjskolerne udbyder uddannelser i hele Danmark til både det offentlige og private arbejdsmarked og til høj beskæftigelse. Der udbydes professionsbacheloruddannelser 40 forskellige steder i landet.

Stadig muligt at søge ind til efteroptag
En uddannelse, hvor faldet er mindre en landsgennemsnittet er læreruddannelsen med et fald i antal ansøgere på kun 2,7 procent eller 88 personer i forhold til sidste år.

”3.000 unge har læreruddannelsen som første prioritet. Det er godt, men vi skal have endnu flere dygtige, ambitiøse og motiverede til at vælge læreruddannelsen. Det er der brug for ligesom der er brug for dygtige pædagoger, sygeplejersker, maskinmestre, journalister, ingeniører og de over 70 andre områder vi uddanner til. Derfor håber jeg også, vi får de sidste ledige pladser på vores uddannelser fyldt op hen over sommeren,” siger Stefan Hermann.

Samlet har de i alt 79 videregående uddannelser i professionshøjskole-sektoren modtaget 83.984 ansøgninger gennem kvote 2 med deadline 15. marts og kvote 1 med deadline i dag 5. juli kl. 12.00. Heraf 32.044 med første prioritet.

Søgning til professionshøjskolernes uddannelser (1. prioritet)  (Oversigt opdateret 7. juli 2017 kl. 12.00 )

 

Søgning og optag på de videregående uddannelser

5. juli: Frist for ansøgning via kvote 1
28. juli: Alle ansøgere får svar på deres ansøgning.
Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggør den 28. juli klokken 00.01 hovedtal fra Den Koordinerede Tilmelding med antal ansøgere, antal optagne samt adgangskvotienter på de forskellige uddannelser på www.ufm.dk

For yderligere kommentarer kontakt:
Formand for Danske Professionshøjskoler, Stefan Hermann, sh@phmetropol.dk 2613 7397

For andre henvendelser:
Kommunikationschef, David Erichsen, de@uc-dk.dk 3140 9985

Tilmeld nyhedsbrev