8 forskere fra professionshøjskolerne er for første gang udpeget til Danmarks Frie Forskningsfonds tematiske udvalg

For første gang har Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) udpeget forskere fra professionshøjskolerne til at være medlemmer af fondens tematiske udvalg for 2024. Der er i alt udpeget otte professionshøjskolemedlemmer.

De tematiske udvalg under Danmarks Frie Forskningsfond blev indført i 2018 og har til opgave at behandle ansøgninger om konkurrenceudsatte midler til forskning inden for de fastsatte temaer, som aftales årligt i forbindelse med den politiske aftale om fordeling af forskningsreserven.

At der for første gang er repræsentanter fra professionshøjskolerne i DFF’s tematiske udvalg, glæder Camilla Wang, forperson for Danske Professionshøjskoler. Hun ser det som et udtryk for, at professionshøjskolerne er blevet en central og anerkendt forskningsaktør, og at den praksisnære forskning er rykket højere op på den politiske dagsorden. 

- Der er et stort uudnyttet potentiale i professionshøjskolernes praksisnære forskning og et stort vidensbehov i praksis i fx det nære sundhedsvæsen, dagtilbud og folkeskoler. Heldigvis peger flere ting i retning af, at ambitionerne for professionshøjskolernes praksisnære forskning er stigende. Her tænker jeg både på, at otte professionshøjskolemedlemmer nu er udpeget til Danmarks Frie Forskningsfonds tematiske udvalg, men også på at DFiR har påpeget behovet for en visionær, national strategi for forskning på professionshøjskolerne. Begge dele er vigtige skridt mod mere praksisnær forskning til gavn for det danske velfærdssamfund, lyder det fra Camilla Wang.

Camilla Wang henviser til, at Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) i sommeren 2023 udgav en rapport med fem anbefalinger, der skal styrke professionshøjskolernes praksisnære forskning. Herunder anbefalede DFiR bl.a., at regeringen udvikler og fremlægger en visionær, national strategi for forskning og udvikling, der omfatter professionshøjskoler og erhvervsakademier.

De udpegede medlemmer fra professionshøjskolerne er:

  • Anne Mia Steno, lektor på Københavns Professionshøjskole, er udpeget til det tematiske udvalg ’Udsatte børn og unge, mistrivsel, ensomhed og ældreforskning’.

  • Charlotte Krog Skott, docent på Professionshøjskolen Absalon, er udpeget til det tematiske udvalg ’Udsatte børn og unge, mistrivsel, ensomhed og ældreforskning’.

  • Henriette Duch, lektor på VIA University College, er udpeget til det tematiske udvalg ’Grundskolen og erhvervsuddannelserne’.

  • Marianne Riis, docent på Professionshøjskolen Absalon, er udpeget til det tematiske udvalg ’Grundskolen og erhvervsuddannelserne’.

  • Mette Kreutzfeldt Zebis, forskningsleder på Københavns Professionshøjskole og ekstern adjungeret professor på Københavns Universitet, er udpeget til det tematiske udvalg ’Styrket klinisk og uafhængig forskning’.

  • Morten Balle Hansen, forskningsprogramleder på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og professor på Syddansk Universitet, er udpeget til det tematiske udvalg ’Udsatte børn og unge, mistrivsel, ensomhed og ældreforskning’.

  • Per Kjær, forskningschef på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og professor på Syddansk Universitet, er udpeget til det tematiske udvalg ’Styrket klinisk og uafhængig forskning’.

  • Stig Toke Gissel, docent på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, er udpeget til det tematiske udvalg ’Grundskolen og erhvervsuddannelserne’. 

Tilmeld nyhedsbrev