Årsmøde med fokus på pejlemærker for kvalitet og relevans

Temaet på Danske Professionshøjskolers årsmøde 2014 var pejlemærker for kvalitet og relevans på de videregående uddannelser – set i forhold til aftagerne

Deltagerne til danske professionshøjskolers årsmøde 2014, som blev afholdt på Hotel Koldingfjord torsdag den 23. maj skulle ikke kun have input fra oplægsholdere og netværke med de andre deltagere. Der var også gruppearbejde på programmet, som gik ud på at indkredse de pejlemærker som kendetegner kvalitet og relevans på de videregående uddannelser – set i forhold til aftagerne.

“Debatten om kvalitet og relevans på de videregående uddannelser har fyldt her i foråret. Både før og efter kvalitetsudvalget kom med sin første delrapport, på andre konferencer og senest på ministeren uddannelsesmøde, som også blev holdt på Koldingfjord i sidste måned. Det nye vi vil bidrage med til professionshøjskolernes årsmøde var at flytte fokus i debatten til aftagerne, altså dem som skal ansætte vores studerende og have dem i praktik under uddannelsen,” fortæller prorektor fra UCN Kirsten Ravn Bundgaard, som var tovholder på dagens program.

Dialog med ministeren
Den indgang kvitterede uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen da også for i sin åbningstale.

“I har dedikeret jeres årsmøde til at identificere pejlemærker for kvalitet og relevans. Og I har valgt at invitere virkeligheden inden for. For om lidt er der besøg af repræsentanter fra både en offentlig og en privat arbejdsgiver og fra de studerende. Det er godt, at I er ikke nervøse for at se virkeligheden i øjnene. Og blive konfronteret med, hvad I kan gøre bedre. Man risikerer jo at høre sandheden, hvis man spørger. Det ved jeg. For I står ikke selv tilbage for at fortælle mig en sandhed eller to. Og tak for det,” sagde Sofie Carsten Nielsen.

Efter Ministerens åbningstale tog hun spørgsmål fra salen.

Se virkeligheden i øjnene
Inden ministeren gik på var deltagerne blevet briefet om, at de skulle bruge dagens oplæg til at samle inspiration til pejlemærkerne for kvalitet og relevans. Efter oplæg fra og dialog med ministeren fulgte en rammesætning af dagens tema af formand Erik Knudsen, og derefter var det aftagernes tur.

Første aftager var repræsentanter fra det offentlige arbejdsmarked i form af kommunaldirektør fra Skanderborg Kommune, Lisbeth Binderup og, HR-chefkonsulent og studerende på diplomuddannelsen til Playmaker, Tenna Ernst. Derefter var det en repræsentant fra de private aftagere, CEO i Arctic Group A/S, Peter Freiesleben, og en studerende på markedsføringsøkonomuddannelsen, Kenneth Hansen, som har været udstationeret i Afrika i sin praktiktid i Artic Group.

Efter input og oplæg blev deltagerne sat i gang med at indkredse og prioritere pejlemærker for kvalitet og relevans, som afslutningsvis blev fremlagt i plenum.

Ny formand for Danske professionshøjskoler
Årsmødet markerede også formandsskifte i Danske Professionshøjskoler, hvor rektor på professionshøjskolen UCL, Erik Knudsen takkede af efter tre år på formandsposten, som blev overtaget af rektor på VIA, Harald Mikkelsen.

Harald Mikkelsen rundede derfor af med opsamling fra dagen og en perspektivering i forhold til de kommende års vigtigste fokuspunkter for sektoren. Kort fortalt er den nye formands bud på det, et øget fokus på sektorens forskning og vidensproduktion som et redskab til at sikre kvalitet i uddannelserne, regeringens meget ambitiøse internationaliseringsstrategi, som professionshøjskolerne hilser velkommen, arbejdet med at omsætte ny tjenestetid og stillingsstruktur til kvalitet i uddannelserne, og endelig studieaktivitetsmodellen, som en ramme for vores arbejde med at sikre den højeste kvalitet i undervisningen.

Visuelt referat fra årsmødet
Udover dagens grundige drøftelser i bordgrupperne og opsamling i plenum, som blev refereret i traditionel forstand blev dagens mange input også fastholdt visuelt ved hjælp af en tegner, som tegnede årsmødet efterhånden som det løb af stablen. Udover det visuelle referat som fylder cirka 1×4 meter fik alle deltagere en personlig visuel skabelon til at samle input i under årsmødet, og hver bordgruppe havde en fælles visuel gruppeskabelon. Når de mange gode input fra årsmødet er kogt ned til en række pejlemærker skal de ligeledes visualiseres.
Se billeder fra dagen

Se ministerens tale fra årsmødet

Tilmeld nyhedsbrev