Årsmøde med fokus på videnspredning

Emnet for Danske Professionshøjskolers årsmøde var videnspredning og den effekt sektorens uddannelser og viden har i samfundet

Videnspredning og de udfordringer, potentialer og konkrete aktiviteter, der er forbundet med videnspredning i de mange forskellige offentligt- og privatrettede uddannelser, sektoren udbyder. Det var omdrejningspunktet for Danske Professionshøjskolers årsmøde, som blev afholdt på Hotel Koldingfjord torsdag den 12. maj.

”Videnspredning er vigtig, da det er helt afgørende for os, at vores dimittender i løbet af deres uddannelse klædes bedst muligt på til at varetage den profession, de uddannes til. En nyuddannet pædagog, sygeplejerske, lærer, bygningskonstruktør eller journalist er med til at udvikle og løfte professionerne, fordi de under uddannelsen har fået ny viden om deres fag, som via de studerende spredes ud i samfundet,” sagde formand for Danske Professionshøjskoler Harald Mikkelsen i sin velkomsttale.

Keynote om knowlegde transfer
Årsmødets keynote var den britiske professor Simon Goodchild, der leder et af de norske ”Sentre for Fremragende utdanning”. Han talte under titlen: ”Knowledge transfer: From R&D to sustainable, self-generating change in practice”.

Derefter var det fokus på videnspredning i et oplæg fra DMJX om forholdet mellem eksperter og medier efterfulgt af et oplæg fra UCN om studerende, der udvikler egen virksomhed som en del af deres uddannelse med adgang til viden fra mentorvirksomheder.

Den faglige del af årsmødet blev afsluttet med en præsentation af sektorens input til Uddannelses- og Forskningsministeriet om status på videnspredning, og potentialer og udfordringer på området.

Nyt koncept for årsmøde
Sidste år ændrede Danske Professionshøjskoler rammerne for årsmødet ved kun at invitere gæster fra sektoren og fra Uddannelsesministeriet. Til gengæld blev årsmødet suppleret med en velbesøgt konference i januar på Nationalmuseet, som var målrettet samarbejdspartnere og eksterne interessenter. Det nye koncept fastholdes, og det betød, at deltagerne til årsmødet også denne gang var en stor gruppe af repræsentanter for studerende og ledelser fra alle medlemsinstitutionerne plus repræsentanter fra Uddannelsesministeriet.

Dagen for årsmødet var også dagen for Danske Professionshøjskolers generalforsamling, hvor det blev vedtaget, at Maskinmesterskolen København formelt blev medlem af foreningen, som nu tæller ni medlemsinstitutioner. Maskinmesterskolen København har siden januar 2016 været en del af Danske Professionshøjskoler via en associeringsaftale.

Sidste punkt på årsmødet var et oplæg under middagen af bogaktuelle Abdel Aziz Mahmoud om integration der lykkes, integration på arbejdspladsen og om at tale flot dansk.

Se fotoserie fra Danske Professionshøjskolers årsmøde 2016

Præsentationer fra årsmødet:

Videnspredning – fra forskning til uddannelse og praksis Keynote om knowledge transfer: From R&D to sustainable, self-generating change in practice. Eksperter, medier og videnspredning

Oplæg fra DMJX om forholdet mellem eksperter og medier i relation til videnspredning Videnspredning i forhold til studerende og aftagere

Oplæg fra UCN med afsæt i projekt Next Step – hvor studerende udvikler egen virksomhed som en del af deres uddannelse med mentorvirksomheder som sparringspartner.

Tilmeld nyhedsbrev