Fakta om adgangsveje til videregående uddannelser

De fem gymnasiale uddannelser (STX, HF, HHX, HTX OG EUX) udgør ca. 80 pct. af professionshøjskolernes optag med hovedvægten på STX og HF.

[chart id=”20″]

 

 

 

 

Fakta om adgangsveje til videregående uddannelsesinstitutioner 

Tabellen herunder:  Andel af sektorens tilbudte studiepladser fordelt på adgangsveje i 2015 viser, hvilken uddannelsesbaggrund kommende studerende på videregående uddannelser har fordelt på sektorer. For eksempel har 39% studerende på en professionshøjskole STX som baggrund og 25% HF som baggrund. Tallene er baseret på oplysninger fra den koordinerede tilmelding (KOT) om kommende studerendes tilbudte studieplads.

[accordion]
[item title=”Andel af sektorens tilbudte studiepladser fordelt på adgangsveje i 2015“][table “” not found /]

[/item]
[/accordion]

Tabellen herunder: Andel af adgangsvejenes tilbud af studiepladser fordelt på sektorerne i 2015 viser, hvor kommende studerende får tilbudt en videregående uddannelse fordelt på uddannelsesbaggrund. For eksempel har 51 % af kommende studerende med en HF som bag-grund og 27% med STX som baggrund fået tilbudt en studieplads på en professionshøjskole i 2015. Tallene er baseret på oplysninger fra den koordinerede tilmelding (KOT) om kommende studerendes tilbudte studieplads.

[accordion]
[item title=”Andel af adgangsvejenes tilbud af studiepladser fordelt på sektorerne i 2015“][table “” not found /]

[/item]
[/accordion]

Tilmeld nyhedsbrev