Afskaffelse af omprioriteringsbidrag: Et vigtigt skridt for de studerende og Danmark

Regeringen afskaffer omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet. Det er et vigtigt skridt på vejen til at sikre bedre uddannelser i alle egne af landet.

”Uddannelser er udgangspunktet for rigtig meget udvikling i samfundet og udgangspunktet for, at vi kan blive ved med at sikre dygtige medarbejdere til vores børn i daginstitutioner og i folkeskolen, til de ældre og syge og til de private erhverv. Derfor er det et vigtigt skridt, regeringen nu tager. Afskaffelsen af omprioriteringsbidraget er et solidt afsæt for reelle investeringer i uddannelse, og regeringen har allerede vist vejen med bl.a. en saltvandsindsprøjtning til pædagoguddannelsen på knap 130 mio. kr.”, siger Horsensborgmester Peter Sørensen, som er formand for Formandskollegiet i Danske Professionshøjskoler.

Omprioriteringsbidraget trådte i kraft i 2016, og skulle efter planen løbe frem til i hvert fald 2022. Det er den plan, regeringen nu stopper, og dermed forbedres vilkårene for hele uddannelsesområdet. Alene for professionshøjskolerne ville planen have betydet samlede besparelser på akkumuleret 2,6 mia. kr. i 2022.

Se fakta om omprioriteringsbidraget

”Regeringens beslutning om at stoppe de årlige 2 pct. besparelser har stor betydning for vores uddannelser. Nu stopper de løbende forringelser på bl.a. velfærdsuddannelserne, som har betydet færre undervisningstimer, mindre feedback og mindre vejledning til vores studerende. Det giver håb blandt vores studerende og blandt os med ansvaret for uddannelserne. Det er nu helt afgørende ikke alene at få stoppet besparelserne, men at få sikret et løft af uddannelserne til gavn for studerende og dernæst for borgere og samfund”, siger Stefan Hermann, formand for Rektorkollegiet i Danske Professionshøjskoler.

Tilmeld nyhedsbrev