Aftale om studiepladser baner vej for flere velfærdshænder i hele Danmark

Danske Professionshøjskoler glæder sig over 500 ekstra studiepladser på velfærdsuddannelserne fordelt over hele Danmark. Professionshøjskolerne går nu straks i arbejdstøjet, så vi kan sikre uddannelsen af bl.a. flere sygeplejersker og bioanalytikere, som der er mangel på flere steder i sundhedsvæsenet.

Et enigt Folketing har indgået en politisk aftale om flere uddannelsespladser på videregående uddannelser i lyset af COVID-19. Danske Professionshøjskoler glæder sig over det brede politiske fokus på at sikre gode uddannelsesmuligheder til flere unge og i hele Danmark i denne ekstraordinære situation.

Peter Sørensen, formand Danske Professionshøjskolers formandskollegium og borgmester i Horsens, glæder sig især over, at politikerne har prioriteret flere studiepladser på velfærdsuddannelserne:

’På sygehusene og i sundheds- og plejeenhederne i kommunerne er der allerede mangel på dygtige sygeplejersker og bioanalytikere til flere ældre, syge og smitteopsporing. Med aftalen om de 500 ekstra studiepladser på velfærdsuddannelserne kan vi uddanne de ekstra hænder til bl.a. sundhedsvæsenet. Det er en opgave, vi som professionshøjskoler nu gladeligt sætter i gang.’

Knap halvdelen af uddannelsespladserne på professionshøjskolernes velfærdsuddannelser som sygeplejerske, bioanalytiker og pædagog er i dag placeret uden for de fire store byer. Professionshøjskolerne sætter nu gang i arbejdet med ekstra studiepladser på velfærdsuddannelserne, så 500 uddannelsessøgende, der ønsker at gøre en forskel som velfærdsmedarbejder, kan komme i gang med en uddannelse.

LÆS OGSÅ: Fakta om uddannelser til hele Danmark

På alle professionsuddannelser skal man som studerende i praktik. Derfor er praktikpladser på fx hospitalsafdelinger, i vuggestuer, skoler eller laboratorier en forudsætning for studiepladserne. Uden praktikpladser ingen studiepladser, understreger formand for rektorkollegiet i Danske Professionshøjskoler, Stefan Hermann.

’Det er helt afgørende, at uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har stillet sig i spidsen for at sikre de ekstra praktikpladser, der skal til for at uddanne flere sygeplejersker, bioanalytikere og jordemødre m.v. som der er så hårdt brug for i sundhedsvæsenet,’ siger Stefan Hermann.

Desuden peger Stefan Hermann på, at der er ledige pladser på flere velfærdsuddannelser som læreruddannelsen og pædagoguddannelsen, og at det derfor også er vigtigt at lede kommende studerende i den retning.

’Sidste år var der ca. 2.200 ledige pladser på læreruddannelsen, og på pædagoguddannelsen var antallet lidt over 800. Så svaret på behovet for studiepladser til de unge ligger også i at lede dem derhen, hvor der allerede er plads. Især fordi vi som samfund har brug for eksempelvis flere dygtige lærere og pædagoger,’ siger Stefan Hermann.

Aftalen sikrer også flere studiepladser på andre uddannelser med god jobsikkerhed inden for bl.a. it, teknologi og andre brancher, der kan generere vækst til Danmark. Det er også en god nyhed for professionshøjskolerne, der især ser perspektiv i at sikre, at flere unge kan søge ind på uddannelserne til for eksempel ingeniør og bygningskonstruktør, så bl.a. byggeriet kan få flere dygtige dimittender.

 

FAKTA
Professionshøjskolerne udbyder uddannelser i 38 byer over hele Danmark – fra Esbjerg til Rønne og fra Hjørring til Nykøbing Falster. 32 af byerne ligger uden for Hovedstadsområdet, Aarhus, Odense og Aalborg.

Knap halvdelen af de studerende på velfærdsuddannelserne (pædagog, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, fysioterapeut, jordemoder og bioanalytiker) uddannes uden for de fire store byer.

Professionshøjskolerne har 78.000 studerende. 66 pct. af de studerende uddannes til det offentlige og hver tredje til det private arbejdsmarked.

Professionshøjskolerne uddanner 34 pct. af dimittenderne fra de videregående uddannelser, svarende til 18.350 dimittender fordelt på over 70 forskellige uddannelser.

De seks største uddannelser er pædagog, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, fysioterapeut og bygningskonstruktør.

 

Tilmeld nyhedsbrev