God beskæftigelse til dimittender

Danske Professionshøjskoler har i et nyt analysenotat undersøgt dimittendernes beskæftigelse målt over en årrække, indfasningen på arbejdsmarkedet samt fordelingen på offentlig og privat sektor

Analysenotatet viser bl.a., at dimittender fra professionshøjskolerne har en god beskæftigelse. Måles ledigheden for dimittenderne i 4.-7. kvartal efter dimission i 2013 er 8,8 pct. ledige. Til sammenligning er det 10,4 pct. af alle dimittender på videregående uddannelser.

Læs analysenotatet her

Tilmeld nyhedsbrev