Fakta om læreruddannelsen

Debatten om læreruddannelsen snubler ofte i misforståelser og fejl. Find facitlisten her.

Læreruddannelsen ligger 18 steder i Danmark. På siderne her er fakta om uddannelsen samlet emnevis, hvor du blandt meget andet kan læse om optaget på uddannelsen, de studerendes baggrund, optag i og uden for de store byer og effekten af optagelsessamtaler på uddannelsen.

Med knap 12.000 studerende er læreruddannelsen en af Danmarks største videregående uddannelser. Læreruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, der varer 4 år. Der er tre praktikperioder, der tilsammen varer et semester (30 ECTS-point).

Lærere uddannes i hele Danmark på landets professionshøjskoler: På Professionshøjskolen UCN i Region Nordjylland, VIA University College i Region Midtjylland, Professionshøjskolen UC Syddanmark og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Region Syddanmark, Professionshøjskolen Absalon i Region Sjælland og Københavns Professionshøjskole i Region Hovedstaden. I alt kan læreruddannelsen læses 18 steder i landet.

 

Læreruddannelsen er en af Danmarks mest søgte uddannelser. Ved søgningen i 2021 havde 2.957 ansøgere læreruddannelsen som deres 1. prioritet, jf. figur 1.

 

I 2021 havde 2.415 kvalificerede ansøgere læreruddannelsen som 1. prioritet, jf. figur 2. Det er et fald på 4 pct. sammenlignet med 2020, hvor 2.508 kvalificerede ansøgere havde læreruddannelsen som 1. prioritet. Læreruddannelsen har reguleret optag, hvis formål er en fordeling af ansøgerne til læreruddannelserne på de forskellige udbudssteder og ikke at lægge et samlet loft over antallet af studerende, som kan optages på uddannelsen. Det regulerede optag fastsættes efter indstilling fra Danske Professionshøjskoler.

 

 

Andelen af lærerstuderende, der optages uden for de fire store byer, har ligget relativt stabilt på knap 40 pct. siden 2011/12, jf. figur 3. I 2020/21 blev 39 pct. af de lærerstuderende optaget uden for de fire store byer.

 

Læreruddannelsen har tre praktikperioder til sammenlagt 30 ECTS-point (13 pct. af uddannelsen). Praktikken har tre kompetenceområder: Didaktik, klasseledelse og relationsarbejde. Hvert kompetenceområde har en række færdighed-, videns- og kompetencemål.

Praktikperioderne ligger forskelligt på institutionerne og nogle steder forskelligt på tværs af de 18 udbudssteder. Fælles er dog, at praktikperioderne er samlet i tre praktikperioder á 10 ECTS-point. I tabel 1 nedenfor vises udvalgte eksempler på praktikperioder på læreruddannelsen.

 

Frafaldet på læreruddannelsen er relativt højt. I 2021 var frafaldet på læreruddannelsen for studerende, der påbegyndte uddannelsen i 2020 (dvs. et år efter uddannelsesstart) på 15 pct. For studerende på professionsbachelor- og akademiske bacheloruddannelser var hhv. 15 pct. og 16 pct. faldet fra, jf. figur 4.

 

I 2021 var frafaldet på læreruddannelsen for studerende, der påbegyndte uddannelsen i 2015 (dvs. seks år efter uddannelsesstart) på 36 pct. For studerende på professionsbachelor- og akademiske bacheloruddannelser var hhv. 28 pct. og 35 pct. faldet fra, jf. figur 5.
 

 

Læreruddannelsen er karakteriseret ved at optage mange studerende med en gymnasial uddannelsesbaggrund, jf. figur 6. Læreruddannelsen har både en større andel, der starter med en STX som adgangsgrundlag (46 pct.) sammenlignet med øvrige videregående uddannelser (45 pct.), og en større andel af studerende, der har taget HF før studiestart (15 pct.) sammenlignet med øvrige videregående uddannelser (8 pct.).

 

Læreruddannelsen uddanner en del studerende med forældre med en erhvervsfaglig uddannelse som højeste uddannelsesniveau. I 2020/21 havde 35 pct. af de optagne lærerstuderende forældre, hvis højeste uddannelse var en erhvervsfaglig, jf. figur 7. Det samme gør sig gældende for 31 pct. af studerende på alle korte og mellemlange videregående uddannelser.

 

De færdiguddannede lærere arbejder primært i grundskoler (70 pct.). En mindre del (8 pct.) af de færdiguddannede lærere arbejder med anden undervisning i bl.a. voksenundervisning eller på gymnasier, mens 5 pct. arbejder inden for øvrige brancher, jf. figur 8.

 

Senest opdateret april 2022

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Christian Lund Nielsen

Konsulent

M: 53 60 67 54

E: cln@dkprof.dk