ANALYSE - Optag og frafald på uddannelsesstationer på professionshøjskolerne

Frafald på pædagog-, sygeplejerske-, lærer- og socialrådgiveruddannelsen

Analysenotat om frafald

Uddannelserne til pædagog, sygeplejerske, lærer og socialrådgiver er de fire største professionsbacheloruddannelser og med flere end 15.000 optagne på uddannelserne, står de fire uddannelser for 21 pct. af det samlede optag på videregående uddannelser i Danmark i 2021.

I dette notat præsenteres data om frafald på uddannelserne til pædagog, sygeplejerske, lærer og socialrådgiver, herunder blandt andet omfang, årsager og karakteristika for de studerende, der falder fra.

Kontakt

Trine Fuglsang

Analysechef

tfs@dkprof.dk

28 57 39 92