Brug Robusthedskommissionens anbefalinger i kommende uddannelsesreformer

Bedre kobling mellem uddannelse og job, mere fleksibilitet og fælles indhold på tværs af sundhedsuddannelserne samt flere muligheder for at skifte karrierevej. Sådan lyder nogle af anbefalingerne i dag fra Robusthedskommissionen, som Danske Professionshøjskoler opfordrer regeringen til at bruge i kommende reform af de professionsrettede uddannelser.

I dag offentliggør Robusthedskommissionen en rapport med i alt 20 anbefalinger, som skal tage fat på at løse de enorme og grundlæggende udfordringer, sundhedsvæsenet og ældreområdet står overfor. Det gælder ikke mindst spørgsmålet om, hvordan sundhedsvæsenet tiltrækker og fastholder nok kvalificerede medarbejdere.

Camilla Wang, forkvinde for Danske Professionshøjskoler, tager godt imod de anbefalinger, som handler om uddannelse og kompetencer i fremtidens sundhedsvæsen og ældrepleje. Hun peger på, at både hospitaler og kommuner allerede i dag er under et massivt pres og har store udfordringer med at rekruttere uddannede sygeplejersker, fysioterapeuter og bioanalytikere, der kan tage sig af det stigende antal ældre, kronikere og mennesker med psykiske lidelser.

Vi er nødt til at se på, hvad der er brug for på hospitalerne og i kommunerne. Og derfor er jeg helt på linje med mange af de anbefalinger, som Robusthedskommissionen kommer med. Hvis vi ikke meget snart nytænker, udvikler og i det hele taget gør det mere attraktivt at uddanne sig til fx sygeplejerske, så vil vores sundhedsvæsen få endnu sværere ved at tiltrække og fastholde nok medarbejdere, siger Camilla Wang.

Efterlyser omfattende reform

Konkret roser Camilla Wang anbefalingen om at koble uddannelse og job bedre end i dag, så studerende og nyuddannede undgår praksis- og ansvarschok. Også anbefalingen om, at professionshøjskolernes sundhedsuddannelser skal være mere fleksible og have mere fælles indhold på tværs af de enkelte sundhedsuddannelser, har et stort potentiale.

Det vil fx betyde, det bliver nemmere for studerende at skifte spor uden at skulle starte forfra, ligesom de forskellige faggrupper kan arbejde bedre sammen på tværs ude på hospitaler og i kommuner – til gavn for patienter og borgere.

Endelig fremhæver Camilla Wang anbefalingen om, at der skal være mulighed for praktik i det formelle efter- og videreuddannelsessystem. Det vil i langt højere grad end i dag åbne mulighed for at skifte spor senere i arbejdslivet, hvor fx jordemødre kan skifte profession til sygeplejerske gennem efteruddannelse, der kobler teori og praksis, og som samtidig foregår tæt på patienter og borgere.

Det er nogle virkelig gode forslag, som vil gøre det langt mere attraktivt og fleksibelt af videreuddanne sig til fx sygeplejerske, ergoterapeut eller en tredje professionsuddannelse på sundhedsområdet. Derfor opfordrer jeg politikerne på Christiansborg til at tænke anbefalingerne ind i det forestående reformspor, siger Camilla Wang.

Hun henviser til den politiske aftale om ’Reform af universitetsuddannelserne i Danmark’ fra juni, hvor der står, at der er behov for at reformere og styrke de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser.

Savner konkret anbefaling om brug af simulationsmiljøer i undervisningen

Camilla Wang havde gerne set, at Robusthedskommissionens rapport også havde indeholdt en klar anbefaling om øget brug af simulationslaboratorier i undervisningen fx på sygeplejerskeuddannelsen, hvor studerende ved hjælp af dukker og løse arme har mulighed for at øve og træne akutte scenarier, tage blodprøver og håndtere medicin, inden de møder rigtige patienter.

Alt for mange studerende får i dag et ansvarschok, når de er i praktik. Derfor er det helt afgørende, at vi får udviklet nye modeller for praktikforløb, der klæder de studerende langt bedre på, så de har lyst til at gøre deres uddannelse færdig og gå ud og arbejde som fx sygeplejerske, siger Camilla Wang.

Fakta
Professionshøjskolerne udbyder i dag otte forskellige uddannelser på sundheds- og ældreområdet over hele landet, herunder bl.a. sygeplejersker, der med flere end 50.000 fuldtidspersoner udgør den største personalegruppe i sundhedsvæsenet og ældreplejen.

Derudover uddanner professionshøjskolerne også fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere, radiografer, jordemødre, psykomotoriske terapeuter og professionsbachelorer i ernæring og sundhed, som ligeledes er beskæftiget på sundheds- og ældreområdet.

Tilmeld nyhedsbrev