Corona-undervisning: Kreativitet, gejst og engagement på distancen

Coronakrisen har vendt op og ned på de studerendes dagligdag, hvor nærhed og fællesskaber er afløst af hjemmekontor og fjernundervisning. Professionshøjskolerne har derfor stort fokus på at tænke innovativt og kreativt, både i deres kommunikation med de studerende og i deres undervisning.

De studerende på professionshøjskolerne skal ikke blot modtage den nødvendige undervisning. De skal også modtage undervisning, der er motiverende og holder gejsten oppe. Det kræver, at både institutionerne og underviserne tænker i andre baner end de plejer og udnytter den allerede eksisterende kreativitet – og de studerende er i høj grad en del af løsningen.

Et af de steder, hvor forandringerne udmønter sig i mange nyskabelser, er UC SYD. På professionshøjskolens hjemmeside finder de studerende siden Corona-hverdag. Den fortæller om både de studerende og medarbejdernes nye hverdag. Her kan man blandt andet få to fysioterapistuderendes bud på, hvordan man slipper af med ”coronadunken” – altså hvordan man holder sig aktiv, når træningscentret er lukket – men siden rummer også svar på og viden om mange af de spørgsmål, de studerende har.

Nogle af de studerende har også stillet deres kunnen til rådighed i indsatsen mod corona. Studerende i praktik er kendte eksempler, og så er der en hel lille hær, bl.a. på Københavns Professionshøjskole, som med laserprintere og teknisk indsigt har sat en produktion af visirer til sundhedsvæsenet i gang.

Variation, humor og nærvær
En af de undervisere, der tænker kreativt og eksperimenterer med fjernundervisningens format og muligheder, er Jakob Bjerre, lektor og underviser i musik på pædagoguddannelsen på VIA University College.

Han har især fundet det nyttigt at lave videoer, hvor han bl.a. giver de studerende opgaver, fælles feedback og laver tutorials med praktiske eksempler og håndværksmæssige værktøjer indenfor musikpædagogik. Han eksperimenterer også med de opgaver, han giver de studerende.

”Jeg forsøger at give de studerende ejerskab til deres onlinedeltagelse på pædagoguddannelsen. Det kunne for eksempel gøres ved at stille få overordnede produktkrav til en given opgave og herefter lade resten være op til de studerende selv. Helt konkret kunne det være, at de skal producere et stomp-stykke på to minutter, som efterfølgende skal performes og filmes, så det kan afleveres online. Her kunne produktkravet være, at de SKAL benytte sig af alle tre stompgenrer: vokalstomp, bodystomp og almen stomp. Resten vil være op til de studerende”, siger Jakob Bjerre.

Generelt er variation i undervisningsformen, studieopgaver og videns-/færdigheds-mål, humor og nærvær noget af det, han prioriterer højest.

”Det vigtigste redskab, jeg har at bygge min undervisning op omkring, er den relation, jeg allerede har opbygget til de studerende. Når jeg producerer online undervisningsmateriale, forsøger jeg at målrette det direkte til de konkrete studerende, det er ment til. Dette gør jeg, så de føler sig set og hørt, og på den måde mærker de, at deres deltagelse ikke er uden betydning. Et af de greb, jeg hyppigt anvender, er en vekselvirkning mellem humor og seriøsitet. Min oplevelse er, at de studerende på den måde bibeholder evnen til at koncentrere sig og forholde sig skarpe i forhold til den opgave, de står over for”, siger Jakob Bjerre.

Alle gør alt, hvad de kan
Den nuværende situation er ny for alle, også underviserne. Derfor lægger professionshøjskolerne mange kræfter i understøtte alle undervisere i at tænke kreativt.

Stefan Hermann, formand for Danske Professionshøjskoler og rektor på Københavns Professionshøjskole, fortæller i en video til medarbejdere og studerende, at alle gør alt, hvad de kan for at hjælpe de studerende igennem deres studie på trods af de udfordringer, som Coronakrisen bringer med sig – også selv om det ikke altid er let.

En anden vej til at nå ud til mange med både mulighederne for at deltage i fællesskaber og få vigtig viden kommer fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Her en en app designet særligt til den nuværende situation set dagens lys.

Ambitionen er, at den nye app bliver en social og informativ platform, der giver overblik events og begivenheder samt mulighed for at samles digitalt på tværs af hele UCL.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har også sat fokus på de studerendes trivsel. På ministeriets hjemmeside er der oprettet en underside om, hvordan de studerende kan håndtere hverdagen. Her er der også hjælp at hente, når det bliver svært at håndtere den ændrede hverdag.

God stemning og stor omsorg
Formanden for Studenterforum UC, Sofie Villadsen, fortæller, at langt de fleste af de studerende er bevidste om og har kunnet mærke, at underviserne gør deres absolut bedste.

”Langt, langt, langt de fleste studerende, jeg har snakket med, har været positive over, hvordan institutionerne har håndteret denne udfordrende situation. Kæmpe stor ros til institutioner, ledere og undervisere. Det, jeg hører allermest, er, at de studerende ved, at det er en speciel situation, og at underviserne selvfølgelig prøver at gøre alt, hvad de kan, for at gøre det på den bedste måde”, siger Sofie Villadsen.

Ifølge Sofie Villadsen er det særlig vigtigt, at vejledere og undervisere er tilgængelige, men også at de er opmærksomme på at række ud til de studerende, der af forskellige årsager kan have det svært.

Hun kommer desuden med nogle råd til underviserne.

”Hvis man prøver at lave asynkron undervisning, prøver at tænke lidt ud af boksen og gør rigtig meget ud af studiegruppearbejde, så vil det hjælpe de studerende og deres trivsel. Sæt rammerne for, at de studerende kan arbejde sammen, selvom de sidder derhjemme, og at dem med børn kan se undervisningen, når det passer ind”, siger Sofie Villadsen.

Flere af professionshøjskolerne arbejdet allerede med asynkron undervisning. I boksen under artiklen er der eksempler fra alle institutioner, hvor bl.a. Københavns Professionshøjskole fortæller om synkron og asynkron undervisning.

Deler viden om det, der virker
Professionshøjskolerne arbejder intenst på at sikre, at alle studerende kan fuldføre deres uddannelse inden for den tid, der er sat af. Dels er det vigtigt, at alle områder af samfundet kan få de medarbejdere, der er brug for, herunder sygeplejersker, pædagoger, lærere og andre centrale funktioner. Dels er det vigtigt at fastholde det normale gennemstrømning af studerende, så der er plads til de nye hold efter sommerferien.

”Vi prøver at undgå forsinkelser, men midt i det store arbejde må vi ikke glemme den enkelte studerende. Lige så vigtigt det er, at vi som uddannelser lever op til vores ansvar overfor det omkringliggende samfund, lige så vigtigt er det, at vi husker at hjælpe de studerende til at komme godt igennem en tid, som kan være svær. Derfor er det en fornøjelse at se, at vores medarbejdere har overskud til at fokusere på de studerendes trivsel i en hverdag, som på mange måder er udfordret” siger professionshøjskoledirektør Søren Lind fra Professionshøjskolen Absalon, som står i spidsen for professionshøjskolernes fælles koordinering af indsatser for at afbøde konsekvenserne af corona.

Han fortæller, at alle otte institutioner har indgået et samarbejde, hvor de deler viden, så de kan lære af hinanden, inspirere hinanden og koordinere tiltag.

Se eksempler her på indsatsen for studielivet og undervisningen fra professionshøjskolerne, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt Maskinmesterskolen København 

På VIA University College hedder den overordnede indgang til viden i forbindelse med corona https://www.via.dk/corona.

Trivsel

Der er bl.a. oprettet en chatfunktion til studerende og kursister om trivselsspørgsmål. Chatten er bemandet med studievejledere på tværs af uddannelserne og på første åbningsdag kom der over 100 henvendelser. 

På de sociale medier er en stafet sat i gang, hvor de studerende kan fortælle om deres hverdag og – meget passende – vinde et gavekort til udbringning af mad.

Københavns Professionshøjskoles overordnede indgang til viden om coronakrisens konsekvenser er https://www.kp.dk/coronavirus/

Undervisning

Undervisningen tilrettelægges så fleksibelt som muligt med fx synkron og asynkron undervisning.

I den synkrone undervisning er de studerende typisk på samme platform samtidig, men det kan også være gruppearbejde, hvor de studerende skal arbejde særlig tæt sammen om en opgave. Det kan fx være en programmeringsopgave, hvor de kan overtage musen fra hinanden og på den måde idéudvikle sammen, og hvor underviseren ’besøger’ gruppen undervejs.

I den asynkrone undervisning er de studerende ikke til stede samtidig, men kan springe på, når det passer. Her arbejder underviserne bl.a. med blogs, hvor de studerende kan lægge videoer og indlæg op, som de andre studerende kan læse og se med på, når det passer. Her er der også mulighed for at kommentere og stille spørgsmål til de forskellige blogindlæg og på den måde få noget feedback og sparring på det, som man lægger op.

Studerendes rolle

Studenterrådet har overordnet påtaget sig en rolle i forbindelse med at styrke sammenholdet og det sociale studieliv mellem studerende. Rådet overtager bl.a. Københavns Professionshøjskoles Instagramprofil med indhold om studlivet i corona-tiden. Vinklen er bl.a., at det er ok at sætte ord på det, der er svært, men også vise, hvad der er godt i disse dage.

Intranet

 På Københavns Professionshøjskoles intranet er der guider for at understøtte vores studerendes trivsel og nye hverdag med fokus på at få ”struktur på din hverdag” og ”studieteknik”. Til undervisere er der ligeledes en opsamlende guide på vej med anbefalinger til omlægning af undervisningen til fjernundervisning inkl. podcast, support til fjernundervisning.

Professionshøjskolen Absalons overordnede indgang til viden om coronakrisens konsekvenser er https://phabsalon.dk/information-om-beredskab-for-coronavirus-covid-19/

Absalon har desuden oprettet en Corona-hotline, hvor ansatte og studerende kan henvende sig med spørgsmål og informere om deres situation. Det har vist sig at være en stor efterspørgsel på dette særligt fra bekymrede studerende.

Trivsel

Professionshøjskolen Absalon har desuden oprettet hashtagget #Absalonhjemmefra på Instagram, hvor studerende og undervisere kan dele tips og viden til en hverdag med hjemmearbejdsplads og hjemmestudier.

Den overordnede indgang til viden om coronakrisens konsekvenser på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er https://www.ucl.dk/corona

Trivsel

Både intranettet og de sociale medier bliver brugt til feel-good- historier til både studerende og ansatte om fx sådan arbejder du hjemmefra, eksempler på hvordan andre arbejder hjemme samt relevante opdateringer.

Desuden laver rektor Jens Mejer Pedersen små videohilsener, som lægges på sociale medier og hjemmesiden.

UC Syds overordnede indgang til viden om coronakrisens konsekvenser er https://www.ucsyd.dk/corona

Derudover har professionshøjskolen oprettet siden https://www.ucsyd.dk/corona-hverdag, som favner bredt i bestræbelserne på at få en ny hverdag til at fungere bedst muligt. Her er både de studerendes egne bidrag, hilsener fra ledelsen, generelle opdateringer og ikke mindst konkrete råd og vejledninger til at få hverdagen til at fungere, også for dem, der har det svært med de store ændringer.

Professionshøjskolen UCNs overordnede indgang til viden om coronakrisens konsekvenser er https://www.ucn.dk/om-ucn/coronavirus

Trivsel

Studerende fra både Studenterakademiet og UCN’s Internationale Ambassadører deler fælles aktiviteter på Instagram og Facebook, for eksempel en guide til .

Der er derudover opbygget en FAQ på professionshøjskolens studie-intranet (dansk og engelsk), som løbende opdateres med relevant og unik UCN-information om forskellige tværgående forhold vedrørende hjemmeundervisning, praktikafvikling, prøveafvikling, kontaktoplysninger m.m.

Desuden får de studerende information per mail eller SMS i forbindelse med større ændringer.

Den centrale indgang til viden om coronakrisen på DMJX er https://www.dmjx.dk/aktuelt/historier/covid-19-nyeste-information

Siden krisen brød ud, har skolens ledelse afholdt en digital stand up for både medarbejdere og studerende med både opdateringer og mulighed for at stille spørgsmål.

Desuden er der lagt kræfter i at skabe inspiration til den gode undervisning på tværs af hele medarbejderstaben. De kan bl.a. møde dagens DMJX’er på intranettet, hvor en kollega giver et indblik i den nye hverdag derhjemme. Det kan være om fx inspirerende digital undervisning, tips og tricks til Teams eller noget andet.

På Maskinmesterskolen København den overordnede indgang til viden om coronakrisens konsekvenser https://www.msk.dk/om-skolen/nyheder/2020/maskinmesterskolen-lukker-ned-for-undervisning-og-aktiviteter/

Tilmeld nyhedsbrev