Coronavirus: Studerende på videregående uddannelser sendes hjem

Smitteudviklingen af COVID-19 eller coronavirus betyder, at studerende på alle landets videregående uddannelsesinstitutioner sendes hjem. Desuden udskydes fristen for ansøgninger til kvote 2.

OPDATERET 12. MARTS 2020
Hjemsendelsen af studerende fremgår af en pressemeddelelse fra Uddannelses- og forskningsministeriet. Udmeldingen betyder, at studerende skal blive hjemme, så vidt muligt med øjeblikkelig virkning og senest fra fredag d. 13. marts, ligesom kun medarbejdere, der varetager kritiske funktioner, bør være fysisk tilstede på institutionerne.

Desuden er fristen for ansøgninger til kvote 2 udskudt. Det oplyste uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen på et pressemøde. Oprindeligt var fristen sat til søndag 15. marts kl. 12. Den frist er udskudt med en uge til søndag 22. marts kl. 12.

Ministeren oplyste derudover, at studerende med spørgsmål om deres praktik skal følge anvisninger fra praktikstedet. Endelig oplyste hun, at i forhold til eventuelle spørgsmål om eksamen skal de studerende henvende sig til deres uddannelsessted.

Tiltagene er fra sundhedsmyndighedernes side begrundet i behovet for at afbøde konsekvenserne af virussen, herunder beskytte særligt sårbare grupper og undgå et for stort pres på kapaciteten i sundhedsvæsenet.

Uddannelses- og Forskningsministeriet opdaterer løbende deres side med spørgsmål og svar, ligesom de enkelte uddannelsesinstitutioner informerer mere specifikt på deres respektive hjemmesider, hvor der er oprettet informationssider særligt om coronavirus. Institutionernes sider findes her:

Tilmeld nyhedsbrev