Dansk forskning kan også lære af nabolandene

Forskningsopgaven er ikke et enten eller i forhold til forskning på universiteter og professionshøjskoler. Der er brug for begge typer af forskning for at sikre konkurrenceevne, vækst og arbejdspladser, hvilket også er en helt naturlig arbejdsdeling i rigtig mange andre lande – som fx Holland

Af Harald Mikkelsen, formand Danske Professionshøjskoler

Danske professionshøjskoler er enige med Esben Lunde(V) (debatindlæg i Altinget d. 30/10 – 2014) i vigtigheden af at fokusere vores forskningsindsats, og at det er afgørende, at vores forskning også omsættes til vækst og værdi i vores samfund gennem samarbejde med danske virksomheder.

I debatten om, hvordan vi bedst bruger vores ressourcer til forskning, er det imidlertid væsentligt at skelne mellem universiteternes forskning og den forskning, som det politisk er bestemt, at professionshøjskolerne skal varetage, da det er to forskellige typer af forskning. Det er også væsentligt at slå fast, at de to typer af forskning ikke konkurrerer med hinanden, men supplerer hinanden.

Professionshøjskolernes forskningsopgave er med afsæt i vores mangeårige tætte samarbejde og partnerskaber med både offentlige og private aftagere at skabe og levere anvendelsesorienteret forskning, som spiller en central rolle i den nødvendige fornyelse og innovation i de store erhverv og professioner, som sektoren uddanner til. Den form for forskning er vigtig for udviklingen af vores samfund, og det er afgørende, at den udføres af de institutioner, som har det anvendelsesorienterede i deres DNA.

Det er stadig universiteternes opgave at levere fx grundforskning og i øvrigt bruge godt 85 procent af de samlede finanslovsbevillinger til forskning og udvikling optimalt i forhold til at skabe vækst og værdi. Den opgave løser universiteterne, men det vil være at gå over åen efter vand, hvis universiteterne også skal til at opbygge forudsætninger for at udøve anvendt forskning i de fag, som professionshøjskolerne allerede har et tæt samarbejde med virksomheder og offentlige aftagere om – og så levere dette til professionshøjskolerne efterfølgende.

Professionshøjskolerne modtager små 3 procent af de samlede finanslovsmidler til forskning og udvikling. Der er altså ikke tale om, at professionshøjskolerne vil udkonkurrere den traditionelle forskning på universiteter, men blot at vi har ressourcerne til indsamling, bearbejdning og formidling af relevant faglig viden, som kan løfte kvaliteten i vores uddannelsesopgave, og i det samarbejde vi har med virksomheder, offentlige arbejdspladser, andre institutioner etc.

Professionshøjskolerne har derfor fortsat brug for at samarbejde med universiteterne om den type af forskning, universiteterne er stærke på. Professionshøjskolernes anvendelsesorienterede forskning er altså ikke en udvanding af dansk forskning, men en fornuftig arbejdsdeling mellem professionshøjskoler og universiteter til gavn for alle parter – og for samfundet.

Arbejdsdelingen er i øvrigt gennemprøvet og virker med succes i mange andre lande. Se fx denne video fra Holland, som viser opdelingen mellem UAS institutioner og universiteter.

Se hollansk video om University of Applied Sciences vs Research University

Læs Esben Lundes debatindlæg ‘Danske forskningsinstitutioner skal tage ved lære af verdenseliten’ i Altinget

Tilmeld nyhedsbrev