Danske Professionshøjskoler om FFL16

Regeringen fremlagde den 29. september 2015 sit forslag til finanslov for 2016. Danske Professionshøjskoler har i et notat og faktaark beskrevet, hvad finanslovsforslaget vil betyde for professionshøjskolerne og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Desuden kommer vi med forslag til, hvordan midlerne også kan prioriteres, herunder også de midler, der er afsat på den særlige forhandlingsreserve til højt prioriterede områder.

Link til FFL16 udfordringer og muligheder

Link til FFL16 fakta

Notat om Professionshøjskolernes adgang til konkurrenceudsatte midler til forskning og udvikling

Notat om Ny viden til borgernær sundhed i kommunerne

Notat om Økonomiske konsekvenser for den nye læreruddannelse oktober 2015

Tilmeld nyhedsbrev