Danske Professionshøjskoler vil skabe uddannelsespladser til flygtninge

Rektorerne for de danske professionshøjskoler går sammen om en fælles, national indsat for at etablere pladser på deres videregående uddannelser til flygtninge og familiesammenførte – både de syriske flygtninge og fra andre dele af verden

Professionshøjskolernes videregående uddannelser, som f.eks. diplomingeniør, sygeplejerske, pædagog, bygningskonstruktør, turisme og andre erhvervsrettede handelsuddannelser, kan hjælpe flygtninge til integration og beskæftigelse, når de som led i integrationsprogrammet bosætter sig i kommuner over hele landet.

Professionshøjskolerne har et landsdækkende udbud på omtrent 40 uddannelsessteder over hele landet. Dertil kommer, at professionshøjskolerne har et tæt og velfungerende samarbejde med alle landets kommuner om sammenhængen mellem efterspørgslen af arbejdskraft og uddannelsesopgaven.  Dette samarbejde vil kunne bruges til at sikre en tæt sammenhæng mellem de uddannelser, som flygtningene har mulighed for at tage og det regionale behov for arbejdskraft med netop den uddannelse.

Målsætningen for professionshøjskolernes fælles indsats er følgende:

  • Etablere 2-300 uddannelsespladser til flygtninge inden for bl.a. sundhedsområdet, tekniske uddannelser og kortere uddannelser rettet mod små og mellemstore virksomheder
  • Udbud af uddannelser på områder, hvor der lokalt er behov for mere højtuddannet arbejdskraft
  • Lokalt udbud af uddannelse i de regioner, der modtager flygtninge og familiesammenførte
  • Udbud af hele uddannelser, efteruddannelse og supplerende uddannelser på basis af en vurdering af den enkelte flygtnings medbragte kvalifikationer
  • Udbud af engelsksprogede uddannelser eller undervisning kombineret med intensiv dansk-undervisning
  • Samarbejde og dialog med stat og kommuner om sammenhæng mellem integrationsprogrammet og videregående uddannelse og konkrete initiativer til at styrke den gennem målretning af uddannelse.


Uddannelse som kilde til integration
Uddannelse er nemlig en kilde til integration, mener rektor fra UC Sjælland Camilla Wang.

”Hvis flygtningene får en uddannelse, så er det meget lettere at få dem integreret i det danske samfund. Derudover har vi ofte store udfordringer med at få fyldt pladserne op på skolerne, så hvorfor ikke netop tilbyde de tomme pladser til de mange flygtninge, spørger rektor Camilla Wang ifølge Ritzau.

Derudover handler det om trække på flygtningenes kompetencer, mener formanden for Danske Professionshøjskoler, Harald Mikkelsen

”Vi har udfordringer ved at trække arbejdskraft til de yderste dele af Danmark, og det kan den her indsats være med til at afhjælpe. Når nu der kommer så mange mennesker til landet, så synes jeg, det ville være en god idé at trække på deres kompetencer ved at få dem uddannet, så de på sigt kan få et arbejde, siger han ifølge Ritzau.


Kvalifikationer og statslige midler
Flygtningene kan hos Styrelsen for Videregående Uddannelser få foretaget en formel vurdering af medbragte uddannelseskvalifikationer, herunder evt. uddannelser omfattet af

autorisation i Danmark som sygeplejerske. På den baggrund kan professionshøjskolerne tilpasse udbud af uddannelse som hele uddannelser eller supplerende elementer, hvis den enkelte blot mangler nogle fag for at leve op til danske uddannelseskrav.

Indsatsen vil kræve en finansiering gennem den pulje til stipendier som Københavns Universitet har foreslået eller den sædvanlige finansiering af uddannelse. Forudsætningen er statslige midler til at finansiere en hurtig indsats med nye uddannelsespladser og udnyttelse af eksisterende rammer. En række uddannelser havde ledige pladser ved seneste optagelsesrunde, mens det for andre uddannelser ville være nødvendigt at udvide den statslige dimensionering for at optage flere. Flere uddannelser har såkaldt vinter-optag med studiestart i den kommende vinter.


For kommentarer kontakt:

Camilla Wang
Rektor, UC Sjælland

Birthe Friis Mortensen
Rektor, UC Syddanmark

Harald Mikkelsen
Formand for Danske Professionshøjskoler, rektor, VIA UC

Tilmeld nyhedsbrev