Danske Professionshøjskoler: Stort løft af børnenes hverdag med ny aftale om opkvalificering

Som en del af aftalen om minimumsnormeringer er et historisk stort løft af kompetencerne på vej til det pædagogiske personale i daginstitutionerne. Det åbner bl.a. for, at flere kan få merit for erfaring fra daginstitutioner til at uddanne sig til pædagog. Aftalen vil komme børnene til gode, vurderer formand i Danske Professionshøjskoler, Stefan Hermann.

”En opkvalificering af det pædagogiske personale vil uden tvivl bidrage til at fremme kvaliteten i dagtilbud. Det kan få stor betydning for børnenes hverdag og deres fremtidige muligheder,” siger Stefan Hermann.

Danske Professionshøjskoler finder det klogt, at regeringen og støttepartierne har gjort opkvalificering til en markant del af den nye politiske aftale om minimumsnormeringer. Øget viden om betydningen af en tidlig indsats har skabt fokus på 0-6-årsområdet både kommunalt og nationalt.

Afgørende med høj faglighed i daginstitutionerne

I aftalen hedder det, at der i 2023 afsættes 100 mio. kr. til at efteruddanne pædagogisk personale i landets dagtilbud. Fra 2024 og frem til 2030 fordobles det beløb til 200 mio. kr. årligt.

Professionshøjskolerne står klar til at løfte efteruddannelsesopgaven af det pædagogiske personale. For eksempel gennem meritpædagoguddannelsen, hvor ufaglærte og faglærte i landets dagtilbud får merit for deres arbejdserfaring, når de efteruddannes til meritpædagog – og samtidig får mere viden og teori med i bagagen, når de fremover er en del af det pædagogiske arbejde.

”Personalets faglighed og praksis har enorm betydning for børnenes og familiernes hverdag. Det er ikke nok, at der er tilstrækkeligt med voksne; det er afgørende, at der ikke mindst er fagligt uddannede pædagoger, men også uddannede assistenter når man skal understøtte børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse – uanset forudsætninger og baggrund,” siger Stefan Hermann.

Flere kan blive meritpædagog

Formanden for Danske Professionshøjskoler peger i den forbindelse på en vigtig detalje i aftalen, nemlig at ‘adgangskravet til meritpædagoguddannelsen nedsættes fra fem til to års relevant erhvervserfaring’, som det hedder i aftalen. Ændringen har længe været et ønske fra Danske Professionshøjskoler, fordi det kan bane vej for, at flere uddanner sig til pædagog.

“Vejen frem til at blive pædagog bliver bredere og åben for flere, og det er et væsentligt element i arbejdet med at løfte niveauet i landets daginstitutioner. Det er en bunden opgave, at vi skal uddanne flere pædagoger de kommende år, og ændringen af adgangskravene kan gøre en positiv forskel i den indsats,” siger Stefan Hermann.

LÆS MERE: Se hele aftalen

 

Tilmeld nyhedsbrev