Danske Professionshøjskolers Center for Undervisningsmidler (CFU) får ny forkvinde

Ann-Birthe Overholt Nicolaisen fra Københavns Professionshøjskole overtager posten som ny forkvinde for Center for Undervisningsmidler (CFU). Ann-Birthe overtager efter Søren Grosen fra VIA University College, der har været formand siden 2021.

Ann-Birthe Overholt Nicolaisen har siden starten af 2023 været leder for Vejledning og formidling på Center for Undervisningsmidler (CFU) på Københavns Professionshøjskole og sætter sig nu i spidsen for arbejdet med at udvikle professionshøjskolernes CFU Danmark sammen med resten af CFU Danmark ledelsen.  

Ann-Birthe ser særligt frem til at fortsætte det gode arbejde, som allerede foregår i CFU. I den nærmeste fremtid står det højt på dagsordenen med udmøntningen af de afsatte 540 mio. kr. i perioden 2025-2034 til bøger mv. i den politiske aftale om ‘Folkeskolens kvalitetsprogram – frihed og fordybelse’.

Vi ser ind i en årrække, hvor vi skal arbejde intensivt med at få pengene til læremidler og læsekampagner mv., ud at leve på alle landets skoler. I CFU har vi selvfølgelig en stor opgave med at indkøbe og distribuere materialerne, men CFU’s kerneværdi er også at levere didaktisk støtte og vejledning til lærerne på skolerne. Med folkeskoleaftalen bliver den rolle endnu vigtigere, hvis man ønsker at få størst mulig læring og læselyst ud af midlerne, fortæller Ann-Birthe Overholt Nicolaisen, forkvinde for CFU Danmark.

Udover distribuering af læremidler, herunder bøger til grundskolen og ungdomsuddannelser, arbejder CFU også med afholdelse af kurser for landets skolelærere, ligesom CFU deltager i forskellige udviklingsprojekter med læring som omdrejningspunkt:

Professionshøjskolernes CFU Danmark deltager i flere udviklingsprojekter, heriblandt tre store nationale projekter der fokuserer på elevernes manglende læselyst. Med den nye folkeskoleaftale håber vi selvfølgelig, at CFU Danmark skal indgå i det nye dialogforum for læremidler, og at vi kan bringe vores stærke kobling til professionshøjskolernes forskningsmiljøer og vores mange erfaringer med læseindsatser og læremiddelvejledning af lærerne i spil - også i den nye læsekampagne, siger Ann-Birthe Overholt Nicolaisen.

Til kamp mod besparelse
Ann-Birthe Overholt Nicolaisen kommer også til at stå i spidsen, når professionshøjskolernes CFU Danmark fortsætter kampen for at fjerne den permanente nedskæring, som CFU står overfor på Finansloven:

CFU Danmark står paradoksalt nok også til at skulle spare en femtedel af budgettet, hvilket svarer til godt 42 millioner om året. Det virker helt absurd, når vi samtidigt står over for en kæmpe opgave med at indkøbe, distribuere og vejlede i det bogindkøb, som folkeskoleforligskredsen har besluttet. Derfor er CFU Danmarks fortsatte bevilling i Finansloven for 2025 selvfølgelig noget af det, der står højest på vores prioriteringsliste. Vi lykkedes med at få fjernet den planlagte besparelse med Finansloven i 2024, og vi håber, at politikerne kan se nødvendigheden i at fjerne den permanent, så CFU har de bedst mulige forudsætninger for at bidrage til at indfri regeringens ambitioner om mindre brug af skærm i skolen, som også understøttes af skøn- og faglitteratur, siger Ann-Birthe Overholt Nicolaisen.

Ann-Birthe Overholt Nicolaisen er 48 år og har en lang historik i uddannelsesverdenen, hvor hun bl.a. har 10 års erfaring med at udvikle digitale læremidler hos undervisningsforlaget Clio og har arbejdet som lærer og læsevejleder i 14 år. Derudover er hun uddannet Cand. Pæd. fra Danmarks Pædagogiske Universitet.

Ann-Birthe Overholt Nicolaisen er tiltrådt stillingen som forkvinde for professionshøjskolerne CFU Danmark pr. 24. april 2024.

Fakta om Professionshøjskolernes CFU Danmark:
Professionshøjskolernes CFU Danmark hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet og er strukturelt forankret på landets seks professionshøjskoler med afdelinger landet over. CFU’s opgave er defineret i egen lovbekendtgørelse og er finansieret gennem en statslig bevilling, der udløses af finansloven.

CFU’s kerneopgave er centreret om en omfattende samling af alle slags læremidler, herunder bøger til udlån til alle landets skoler og ungdomsuddannelser. Med læremidler i kobling med pædagogisk vejledning, kurser og konferencer kan undervisere benytte det lokale CFU-centers mange gratis tilbud til at berige og udvikle deres daglige undervisning.

I samarbejde med forlagsbranchen og skolernes aktører afholder CFU fagmesser og større events, og indgår i en lang række udviklingsprojekter med ministeriet, DR, forskellige fonde og øvrige samarbejdspartnere.

Tilmeld nyhedsbrev