Debat: Flere gymnasieelever skal få øjnene op for at blive en dygtig lærer, pædagog eller sygeplejerske

Af Camilla Wang, forkvinde for Danske Professionshøjskoler, og Henrik Nevers, formand for Danske Gymnasier

I disse dage kan man ikke undgå at glæde sig over de mange studenter, som pryder gadebilledet med deres både hørbare og farverige fejring af, at tre års flid med læsning, opgaver og en god portion dannelse nu er overstået.

Forude venter der for langt de fleste enten et sabbatår eller valget af en videregående uddannelse. Lige om lidt, nemlig den 5. juli, er der frist for at søge ind på den videregående uddannelse, som vil være med til at forme, hvad de unge gerne vil arbejde med senere i livet. Vil de være læge eller sygeplejerske? Eller måske psykolog eller pædagog?

Det er et uddannelsesvalg, som ikke bare er vigtigt for de omkring 25.000 unge, eller over 40 procent af en ungdomsårgang, som hvert år afslutter den almene gymnasieuddannelse (stx). Det er også vigtigt for os som samfund, at der er nok unge og voksne, der gerne vil være f.eks. ingeniør eller pædagog. Ellers kan vi ikke løse udfordringerne med den grønne omstilling, ligesom vi heller ikke kan forvente, at Alfred og Eva har de optimale rammer for at lege, udvikle sig og trives sammen med andre børn på Girafstuen, mens mor og far er på arbejde.

De senere år har vi set en tendens til, at flere hellere vil uddanne sig til læge og psykolog end til pædagog og sygeplejerske. Søgningen til medicin og psykologi er steget med hhv. 32 procent og 56 procent siden 2013, mens den er faldet med hhv. 28 procent og 37 procent på sygeplejerske- og pædagoguddannelserne. Det er en udfordring, når hospitaler og daginstitutioner allerede i dag mangler uddannet personale i stor stil.

I dag vælger blot 18 procent af stx’erne, og på visse gymnasier helt ned til 3 procent, en af de fire store professionsuddannelser på velfærdsområdet. Derfor er der et stort behov for, at flere stx-elever får øjnene op for de muligheder, som en uddannelse til f.eks. pædagog eller sygeplejerske fører til – og ikke blot følger hovedvejen mod en universitetsuddannelse, som over halvdelen af stx-studenterne gør i dag.

Regeringen har for nylig signaleret, at den vil skærpe adgangen til stx, f.eks. med et nyt karakterkrav. Uanset om dette realiseres, så mener Danske Gymnasier og Danske Professionshøjskoler, at der er behov for at ændre indholdet på landets største ungdomsuddannelse, stx, så flere gymnasieelever, også de fagligt stærke, fremover får øjnene op for mulighederne i at vælge en professions- eller erhvervsrettet videregående uddannelse.

De senere år har vi set en tendens til, at flere hellere vil uddanne sig til læge og psykolog end til pædagog og sygeplejerske. Søgningen til medicin og psykologi er steget med hhv. 32 procent og 56 procent siden 2013, mens den er faldet med hhv. 28 procent og 37 procent på sygeplejerske- og pædagoguddannelserne.

I dag er det nemlig sådan, at studieretninger og fag på stx i høj grad afspejler det, man læser på universiteterne og kun i mindre grad de fagligheder og jobmuligheder, som professionsuddannelser kan tilbyde.

Vi foreslår derfor, at gymnasieeleverne fremover møder en bredere vifte af fagligheder og studier i deres gymnasietid. Det kan løses på flere måder – f.eks. ved at indføre nye fag på stx, der afspejler den mere praksisnære og anvendelsesorienterede undervisning i professionsuddannelserne. Det vil samtidig sikre en større bredde i de fag, som gymnasieeleverne præsenteres for. F.eks. kunne ‘Pædagogik’ indføres som fag. Et andet forslag er at gøre professionsfagligheden tydeligere i gymnasiernes studieretninger, som ligeledes i for høj grad er et spejl af universiteterne. Det kunne f.eks. ske i form af en ‘Sundhedsstudieretning’.

Det er afgørende, at regeringen og de øvrige politiske partier på Christiansborg i de kommende uddannelsesreformer ikke kun har øjnene rettet mod at tilpasse adgangskravene til landets største ungdomsuddannelse, men også sætter fokus på den undervisning, som eleverne møder på stx.

I Danske Gymnasier og Danske Professionshøjskoler er vi klar til at tænke nyt og har helt konkrete forslag til, hvordan flere stx-elever kan få øjnene op for mulighederne i at blive en rigtig dygtig lærer, pædagog eller sygeplejerske, der gør en forskel for andre.

Indlægget blev bragt i Avisen Danmark d. 26. juni 2023.

Tilmeld nyhedsbrev