Det er ikke for sent – flere uddannelser har ledige studiepladser

Selvom ansøgningsfristen for kvote 1 er passeret, er det stadig muligt at blive optaget på en videregående uddannelse med opstart efter sommerferien. Det gælder også ansøgere, der får afslag på en uddannelse 28. juli. Vejen ind til de ledige studiepladser går via uddannelsernes efteroptag.

Der er stadig mulighed for at blive optaget på en videregående uddannelse, hvis man ikke nåede at søge ind inden ansøgningsfristen for kvote 1, eller hvis man ikke kommer ind på den uddannelse, man i første omgang har søgt.

Hvert år den 28. juli offentliggør Uddannelses- og Forskningsministeriet en liste over de videregående uddannelser, hvor der efter optag af kvote 1-ansøgere stadig er ledige pladser, og hvor det er muligt at søge om optagelse. Det kan være, at der er ledige studiepladser på den samme uddannelse, som man har søgt, men på et andet uddannelsessted, eller på en uddannelse, der er beslægtet med den, man har søgt ind på.

LÆS MERE: Kvote 1 – Bekymrende stilstand på velfærdsuddannelserne

På professionshøjskolerne er der typisk forholdsvis mange studerende, der optages gennem efteroptag. I 2018 var det samlede optag omkring 13 pct. højere end KOT-tallene, altså optagne i kvote 1 og 2.

Andelen af studerende, der bliver optaget via efteroptag, varierer alt efter uddannelsen. En af de uddannelser på professionshøjskolerne, der har et højt efteroptag, er læreruddannelsen. Siden 2008 har efteroptaget været stigende, og i 2018 blev 2.691 ansøgere i kvote 1 og kvote 2 tilbudt en studieplads på læreruddannelsen, mens det faktiske antal af optagne studerende var 3.542. Der var altså 851 flere studerende, der blev optaget på uddannelsen, end der havde søgt ind via kvote 1 og 2. Det svarer til en fjerdedel af det samlede antal optagne lærerstuderende.

Søg gerne tidligt

Nogle af institutionerne har en ansøgningsfrist for ansøgninger til efteroptag i starten af august. For eksempel skal man have søgt ind på en uddannelse på Københavns Professionshøjskole inden den 9. august, og på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er fristen den 7. august.

For de fleste uddannelsesinstitutioner er der dog ikke tale om en ansøgningsfrist men et først-til-mølle-princip ved efteroptag. Det vil sige, at ansøgningerne bliver behandlet i den rækkefølge, de modtages, og at de ledige studiepladser besættes løbende. Det er derfor klogt ikke at vente for længe med at sende ansøgningen afsted.

Her kan du læse mere om professionshøjskolerne og de forskellige uddannelser, de udbyder.

Tilmeld nyhedsbrev