Dialog om uddannelse, vækst og velfærd

Praksis og Innovationshuset på professionshøjskolen Metropol var i dag rammen om det årlige møde mellem Danske Professionshøjskoler, KL, Danske Regioner, LO og FTF om de professions- og erhvervsrettede uddannelser

Danske Professionshøjskoler mødtes mandag den 25. september med KL, Danske Regioner, LO og FTF. Formålet med mødet var at drøfte uddannelse som forudsætning for vækst og velfærd i hele Danmark, og hvordan uddannelsesudbydere, aftagere i kommuner og regioner, og arbejdsmarkedets parter “kan noget mere sammen” til gavn for borgerne.

Mødet startede med en rundvisning i Praksis- og Innovationshuset på professionshøjskolen Metropol i Sigurdsgade i København. Praksis- og Innovationshuset er et innovativt læringsmiljø med test-laboratorier og simulationsmiljøer. Her kan studerende og undervisere sammen med erhvervslivet udvikle og teste produkter, metoder og ideer baseret på nyeste viden og forskning.

Formand for FTF, Bente Sorgenfrey, og udviklingschef i FTF, Andy Andresen i Praksis og Innovationshuset på Metropol. Simuleringsmiljø på jordemoderuddannelsen.

Tilmeld nyhedsbrev