Erfarne kræfter til professionshøjskolerne

Formand for bestyrelsen i UCC, Carsten Koch, bliver ny formand for Danske Professionshøjskolers bestyrelsesformænd. Han afløser Ove E. Dalsgaard på posten den 12. maj

Den tidligere skatteminister, sundhedsminister, kommissionsformand, direktør i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, mm Carsten Koch, kan den 12. maj skrive endnu en formandspost på sit CV, når han til tiltræder som formand for professionshøjskolernes formandskollegium. Formandskollegiet består af bestyrelsesformændene fra de syv professionshøjskoler og Danmarks Medie og Journalisthøjskole. Carsten Koch er i dag formand for professionshøjskolen UCC.

Professionshøjskolernes bestyrelsesformænd (formandskollegiet) danner sammen med rektorerne (rektorkollegiet) foreningen Danske Professionshøjskoler. Formand for rektorerne og foreningens talsmand, Harald Mikkelsen, ser frem til samarbejdet.

”Det er et stort aktiv for professionshøjskolerne, at få Carsten Koch som ny formand for bestyrelsesformændene. Netop det politiske arbejde er et område vi har fået ekstra meget fokus på og har valgt fremover at prioritere højt i foreningen. Her bliver Carsten Kochs store politiske netværk og mangeårige erfaring meget værdifuld,” siger Harald Mikkelsen.

Carsten Koch ser frem til at arbejde med professionshøjskolernes udfordringer.

”Uddannelse er en afgørende forudsætning for udvikling og værdiskabelse i samfundet, og for at vi kan skabe ny viden og kan omsætte viden i praksis. Professionshøjskolerne er en væsentlig spiller i den sammenhæng. Et tegn på, at uddannelse er vigtigt for samfundet kan også ses på, at det fylder meget politisk både lokalt og nationalt. Jeg ser frem til at være med til at udvikle så vigtigt et område, siger Carsten Koch.

Carsten Koch afløser den tidligere borgmester i Ballerup kommune, Ove E Dalsgaard på formandsposten. Det sker formelt til Danske Professionshøjskolers generalforsamling den 12. maj. Ove E Dalsgaard har følgende råd til den kommende formand.

”Carsten Koch skal se sig som formand for en vidt forgrenet paraply-organisation, der samarbejder om rigtig mange ting i alle landets kommuner. Professionshøjskolerne uddanner en tredjedel af alle studerende på videregående uddannelser i Danmark til både offentlige og private arbejdspladser. Selv om alle enten kender en der er i gang med en af vores uddannelser, vil i gang med en eller har en af vores uddannelser, er der ikke det største kendskab til os som sektor. Det er en udfordring, som jeg er sikker på Carsten Koch kan være med til at løfte,” siger Ove E Dalsgaard.

Tilmeld nyhedsbrev