Evaluering bekræfter professionshøjskolernes kurs for læreruddannelsen

Professionshøjskolernes handleplan til udvikling af læreruddannelsen flugter godt med ekspertpanelets vurderinger af uddannelsen. Vi fortsætter indsatsen både i fællesskab og på de enkelte professionshøjskoler og glæder os over, at vi er på rette kurs, opsummerer Danske Professionshøjskolers næstformand Camilla Wang efter offentliggørelsen af den samlede evaluering af læreruddannelsen.

”Evalueringen bekræfter professionshøjskolernes kurs for læreruddannelsen. Det væsentligste er, at vi er nået langt i forhold til ambitionerne med den nye uddannelse. Reformen har betydet, at vi tiltrækker flere og dygtigere studerende, og at uddannelsen ruster de studerende bedre til opgaven som lærer i folkeskolen. Derudover viser evalueringen også, at der er områder, hvor vi ikke er mål endnu, og det skal vi have gjort noget ved”, siger Camilla Wang, næstformand i Danske Professionshøjskoler.

Hun ser det som helt naturligt, at en ny uddannelse har behov for justeringer efter første gennemløb. Det afgørende er, at der er klarhed om, hvor der skal sættes ind.

”Vores løbende dialoger med blandt andet KL, Skolelederforeningen og DLF viser, at vi på lange stræk ser ens på uddannelsens styrker og svagheder. Vi ved godt, at der er relevante kritikpunkter som for lav studieintensitet, og at der skal være bedre muligheder for faglig fordybelse. Vi er derfor i fuld gang med at ændre uddannelsens tilrettelæggelse og udvikle mere krævende prøver,” siger Camilla Wang.

Hun opfordrer endvidere til, at KL, Skolelederforeningen og DLF sammen med professionshøjskolerne styrker samarbejdet om den videre udvikling af praktik og praksistilknytning i uddannelsen. Et område, som evalueringen vurderer, at den nye læreruddannelse er lykkedes godt med, men hvor professionshøjskolerne gerne vil hæve ambitionsniveauet.

Tilmeld nyhedsbrev