Få eksamensbeviset i din e-boks

Større variation i uddannelserne stiller nye krav til den måde eksamensbeviser skal udarbejdes på. Professionshøjskolerne har derfor udviklet et fælles system, der kan håndtere mere individuelle og detaljerede eksamensbeviser. Og som en bonus kan beviset leveres direkte til din e-boks

For at være på forkant med en udvikling i retning af større variation i uddannelserne har professionshøjskolerne i fællesskab udviklet et system til elektronisk at håndtere de mange tusinde eksamensbeviser, der hvert år udarbejdes til studerende på de videregående uddannelser og på efter- og videreuddannelsesområdet. Systemet afløser en række manuelle arbejdsgange i studieadministrationerne, hvor sidste led i kæden altid har været opsætning i en skabelon, print og putte bevis i kuvert med navn på den studerende.

Den noget enklere arbejdsgang vil frigive ressourcer for over 2 mio. kr. årligt i sektoren og dertil kommer muligheden for helt at fravælge eksamensbeviser på papir. Det afgørende ved det nye eksamensbevissystem er dog, at det fremover giver bedre mulighed for at udarbejde mere individuelle eksamensbeviser, som der er et stigende behov for, fortæller studieadministrativ chef på UC Nordjylland og formand for styregruppen for eksamensbevisprojektet, Lene Zakarias.

”Vores uddannelser og lovgivningen omkring dem udvikler sig hele tiden, og helt overordnet går udviklingen mod en større variation i uddannelserne, som gør det mere komplekst at udarbejde eksamensbeviser. Det er for eksempel kommet flere valgmuligheder for den enkelte studerende i løbet af uddannelsen, mulighed for at få talentaktiviteter på eksamensbeviset og mulighed for variation i udbud af den samme uddannelse. Med det nye system er eksamensbeviserne gearet til den udvikling,” siger Lene Zakarias.

Det nye eksamensbevissystem blev testet i sommers på cirka tre uddannelser fra hver professionshøjskole, og det er planen at tage det fuldt i brug på alle uddannelser i 2017. På professionshøjskolen Metropol oplever Studieservice det nye system som en klar forbedring.

”Det har virket upåklageligt fra dag et. Systemet sparer tid i bevisproduktionen, da det er mere brugervenligt for os at betjene, og vores eksamensbeviser får dertil et ensartet udtryk, som samlet set virker mere professionelt,” siger studieadministrativ koordinator på Metropol, Helle Salby.

På Metropol, og andre professionshøjskoler, bliver nye beviser sendt til de studerendes e-boks.

”Flere af vores studerende har meldt tilbage, at de synes levering i e-boks er virkelig smart. Så ved de, hvor det er, og ellers er det meget enkelt at gensende,” siger Helle Salby.
Hvert år dimitterer omkring 17.000 studerende fra professionshøjskolernes over 65 videregående uddannelser, og over 60.000 professionelle efter- og videreuddanner sig årligt på professionshøjskolerne.

For yderligere information kontakt:
Studieadministrativ chef på UC Nordjylland og formand for styregruppen for eksamensbevisprojektet, Lene Zakarias 72690448/ lez@ucn.dk
Studieadministrativ koordinator på Metropol, Helle Salby 72487283 / hesa@phmetropol.dk

Tilmeld nyhedsbrev