Fælles deltagelse på folkemødet 2015

Professionshøjskolerne er i år gået sammen om en fælles ramme til dette års folkemøde. Formatet for den fælles deltagelse bliver en strandbar

Det årlige folkemøde på Bornholm er et værdifuldt sted at møde politikere, samarbejdspartnere, journalister, konkurrenter og helt almindelige mennesker, og dette års folkemøde forudses at få endnu flere deltagere end de foregående.

På baggrund af tidligere års erfaringer med folkemødet har professionshøjskolerne i år besluttet at samle kræfterne og satse på én fælles løsning frem for flere mindre satsninger. Udgangspunktet for den lidt utraditionelle ramme i form af en strandbar er, at strandbaren har samme muligheder for fagligt indhold som det traditionelle telt, men i modsætning til teltet er det eksperimenterede i forhold til formen, og det er praksisnært og værdiskabende i forhold til det møde, som er essensen af Folkemødet.

I strandbaren planlægges en række arrangementer og debatter, som skemalægges, så det passer med folkemødets øvrige program. Der arbejdes lige nu med at få arrangementerne på plads, og arbejdet kan bedst sammenlignes med et kæmpe puslespil, hvor der løbende fjernes og tilføjes brikker.

Professionshøjskolernes folkemødedebatter får tidligere studievært og nu udviklingsredaktør på Nordisk film TV, Abdel Aziz Mahmoud som ankermand. Abdels rolle bliver at give vores debatter fokus, fremdrift og en rød tråd gennem hele folkemødet. Ud over de faglige/professionelle debatter og arrangementer får strandbaren plads til live-musik, der vil komme ministre og være gæste DJ’s, andre interessante personer som bartendere etc.

Projektledelsen af professionshøjskolernes fælles deltagelse varetages af Metropol, som har nedsat en projektgruppe og en arbejdsgruppe med folk fra alle professionshøjskoler, så projektet også er forankret ud i sektoren. Metropol er valgt til at varetage projektledelsen, da man der har flere års erfaring med at deltage på folkemødet.

Ud over aktiviteterne i det fælles telt vil professionshøjskolerne være repræsenteret på folkemødet med formandsskabet fra Danske Professionshøjskoler og række repræsentanter fra de enkelte professionshøjskoler. Projektgruppen arbejder lige nu på at kortlægge, hvem fra sektoren der deltager på folkemødet, så professionshøjskolerne kan få et fælles overblik over dette. I løbet af de kommende uger går strandbaren i luften med en hjemmeside, hvor aktiviteterne beskrives yderligere.

Tilmeld nyhedsbrev