Fælles indsats for bedre feedback

Professionshøjskolerne og de studerendes faglige organisationer indgår samarbejde om at forbedre feedback til de studerende

Professionshøjskolernes forening, Danske Professionshøjskoler, og Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS), Lærerstuderendes Landskreds (LL), Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS) og Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS) er blevet enige om, hvordan man sammen kan gøre en indsats for mere feedback på uddannelserne.

Både professionshøjskolerne og de studerende kan se, at der er brug for at gøre noget på området, og man er også enige om, at problemet skal løses i fællesskab.

”Begge parter er enige om at sætte fokus på spørgsmålet. Og vi er også enige om, at vi i fællesskab kan finde bedre løsninger, hvis både uddannelsesinstitutionerne og de studerende går konstruktivt ind i samarbejdet og tager medansvar for at forbedre feedbacken”, siger formand for Danske Professionshøjskolers uddannelsespolitiske udvalg, rektor Ulla Koch.

Det er de studerendes faglige studieorganisationer enige i udtaler Nina Vieland Christensen som er faglig sekretær i PLS.

”De studerendes faglige organisationer på professionshøjskolernes uddannelser ser det som meget positivt, at der kommer fokus på den her problematik. Vi ser frem til samarbejdet om at forbedre feedbacken på de mellemlange videregående uddannelser, og vi glæder os rigtig meget til at se det virke i praksis”, siger Nina Vieland Christensen.

Næste skridt er, at få nedsat en fælles arbejdsgruppe, som skal bestå af repræsentanter fra professionshøjskolerne, de faglige studieorganisationer og personaleorganisationerne. Arbejdsgruppens opgave bliver at komme med et konkret bud på, hvordan feedback til de studerende kan forbedres. Det vil i første omgang bestå af:

–         En definition af, hvad vi forstår ved feedback

–         En række overordnede principper for feedback som vil munde ud i et inspirationskatalog

Principper og anbefalinger forventes at være udformet inden sommerferien. Dernæst vil det være op til professionshøjskolerne at forestå den konkrete udmøntning på institutionerne, som skal forbedre feedback på blandt andet uddannelsen til lærer, pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske.

Det vil ske i løbet af efteråret med inddragelse af de lokale uddannelsesudvalg, samt repræsentanter fra de lokale afdelinger af de faglige studieorganisationer. Endelig er der også enighed om at sikre at spørgsmålet om feedback bliver drøftet en gang årligt i de lokale uddannelsesudvalg, med deltagelse af repræsentanter fra de faglige studieorganisationer.

For kommentarer og yderligere information kontakt:

Fra Danske Professionshøjskoler:
Formand for professionshøjskolernes uddannelsespolitiske udvalg, UPU, rektor Ulla Koch,

Fra de studerendes faglige studieorganisationer:
Faglig sekretær for de Pædagogstuderendes Landssammenslutning, PLS, Nina Vieland Christensen,
Formand for lærerstuderendes Landskreds, Christian Dalby,
Formand for Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende, Anna Sofie Vedersø Larsen,
Formand for Sygeplejestuderedes Landssammenslutning, Sanne Fuglsang Nyquist,

Tilmeld nyhedsbrev