En fælles kurs mod kompetenceløft i folkeskolen

Uddannelses- og forskningsministeren, undervisningsministeren og formændene for henholdsvis KL, Skolelederforeningen og Danske Professionshøjskoler følger efteruddannelsen af lærere og pædagoger i folkeskolen tæt.

Med folkeskolereformen fulgte også større krav til lærernes faglighed, og regeringen har afsat 1 milliard kroner til efteruddannelse af lærere og af pædagoger i folkeskolen frem mod 2020.

Den 3. februar 2015 mødtes uddannelses- og forskningsministeren og undervisningsministeren med formændene for henholdsvis KL, Skolelederforeningen og Danske professionshøjskoler for at diskutere, hvordan parterne bedst understøtter målsætningen om, at lærerne skal have undervisningskompetence i de fag de underviser i samt den øvrige efteruddannelsesindsats.

Vejen til målet om fuld kompetencedækning
I fællesskab vil parterne understøtte og følge op på målet om fuld kompetencedækning og den bredere kompetenceudviklingsindsats, herunder efteruddannelse med fokus på elevernes læring og trivsel, klasseledelse, inklusion, it i undervisningen og uddannelse af vejledere/ressourcepersoner.

I forhold til efteruddannelse i folkeskolen repræsenterer parterne henholdsvis udbudssiden og efterspørgselssiden, og de fælles drøftelser muliggør en afstemning af behovet for efteruddannelse og en vurdering af, om der udbydes de rigtige efteruddannelseskurser.

På baggrund af dagens drøftelse opfordrer parterne kommuner og folkeskoler til stadig at prioritere efteruddannelse af lærere og pædagoger højt samt at fortsætte det gode samarbejde om opgaven med professionshøjskolerne.

Målet om fuld kompetencedækning indebærer, at 95 pct. af undervisningstimerne i folkeskolen i 2020 skal varetages af lærere med undervisningskompetence i det pågældende fag. Der sker en løbende drøftelse parterne imellem om, hvordan denne målopfyldelse sikres.

Fælles ambition
Parterne har en fælles ambition om at øge efterspørgslen og gennemførelsen af efteruddannelsesforløb med fokus både på formel opkvalificering og kompetenceudvikling i undervisningsfagene og på den brede efteruddannelsesindsats.

Parterne har derudover stor opmærksom på, at efteruddannelsesindsatsen får størst muligt gennemslag på undervisernes faglighed og derigennem på elevernes læring. Professionshøjskoler, kommuner og skoler opfordres derfor til at styrke samarbejdet om nye tilrettelæggelsesformer mv., der kan sikre størst mulig effekt af indsatsen.

Skoleledere og kommuner har en væsentlig rolle i prioriteringen af efteruddannelsen og den efterfølgende forankring af de nye kompetencer i skolen.

Deltagerne på mødet var:
Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen
Undervisningsminister Christine Antorini
Formand for KL Martin Damm
Formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal
Formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg Anna Mee Allerslev
Formand Harald Mikkelsen, Danske Professionshøjskoler

For yderligere oplysninger, kontakt:
Presseansvarlig Ingeborg Nielsen, UFM
Talsmand for læreruddannelsen, Dekan Tove Hvid, UCC

Tilmeld nyhedsbrev