Færre vil være pædagog, lærer, sygeplejerske og socialrådgiver – og der bliver brug for flere

Befolkningsudviklingen og faldende interesse for velfærdsuddannelserne forværrer mangel på velfærdsuddannede.

En analyse af Damvad Analytics for Danske Professionshøjskoler viser, at der samlet set forventes at mangle 35.600 uddannede pædagoger, lærere, sygeplejersker og socialrådgivere i arbejdsstyrken i 2030. Manglen på velfærdsuddannede inden for de næste ti år forværres af, at rekrutteringsgrundlaget til uddannelser til pædagog, lærer, sygeplejerske og socialrådgiver bliver mindre med faldende ungdomsårgange. Dertil kommer, at interessen for uddannelserne har været vigende de senere år.

Ungdomsårgangene bliver mindre frem mod 2030

Befolkningsfremskrivninger viser, at der i hele Danmark frem mod 2030 vil være færre unge og flere småbørn og ældre. Frem mod 2030 vil der være 8 pct. færre 17-årige1 i hele landet og samtidig 14 pct. flere børn på 0-6 år og 59 pct. flere 80+ årige ift. 2020, jf. figur 1.

Søgningen til velfærdsuddannelserne falder

Søgningen til uddannelserne til pædagog, lærer, sygeplejerske og socialrådgiver er faldet de seneste år, dog med en mindre stigning fra 2019 til 20202. Det største relative fald ses på pædagoguddannelsen. I 2020 havde 5.326 kvalificerede ansøgere3 pædagoguddannelsen som 1. prioritet, jf. figur 2. Det er et fald på 16 pct. siden 2016, hvor 6.361 kvalificerede ansøgere havde pædagoguddannelsen som 1. prioritet. Søgningen til pædagoguddannelsen toppede i 2014 med 6.816 kvalificerede 1. prioritetsansøgere.

På læreruddannelsen var der 2.508 kvalificerede 1. prioritetsansøgere i 2020, svarende til et fald på 1 pct. siden 2016. På 10 år er søgningen til læreruddannelsen faldet med 26 pct.

På sygeplejerskeuddannelsen var der 4.742 kvalificerede 1. prioritetsansøgere i 2020, svarende til et fald på 5 pct. siden 2016, mens der på socialrådgiveruddannelsen var 2.901 kvalificerede 1. prioritetsansøgere i 2020, svarende til et fald på 6 pct. siden 2016.

Selvom søgningen til velfærdsuddannelserne har været faldende de seneste år, har optaget på uddannelserne samlet set ligget relativt stabilt med et fald på pædagog- og læreruddannelsen og en stigning på sygeplejerskeuddannelsen. Så længe der er flere kvalificerede ansøgere til uddannelserne end antal studiepladser, kan udviklingen i optaget på uddannelserne stadig være stabil.

Med faldende søgning fra kvalificerede ansøgere og mindre ungdomsårgange vil optaget på velfærdsuddannelserne efter al sandsynlighed falde i de kommende år.

Find og print faktanotatet som PDF.

Del på twitter
Del på linkedin
Del på facebook

Tilmeld nyhedsbrev