Fakta om pædagoguddannelsen

Pædagoguddannelsen er Danmarks største uddannelse målt på antal studerende. Der gik pr. 1. oktober 2017 17.713 studerende på pædagoguddannelsen. Det svarer til ca. 25 pct. af alle studerende på professionshøjskolerne og ca. 7 pct. af alle studerende på en videregående uddannelse.

 

Pædagoguddannelsen udbydes i 23 byer i Danmark

Pædagoguddannelsen udbydes i 23 byer fordelt over hele landet. Til sammenligning kan man søge ind på læreruddannelsen i 19 byer fra sommeren 2018 og sygeplejerskeuddannelsen udbydes i 22 byer.

På kortet neden for er vist de 23 byer, hvor man kan læse til pædagog.

Kilde: Danske Professionshøjskoler

I 2016/17 blev der optaget lidt flere pædagogstuderende i provinsen end i de fire største studiebyer.
I tabel 1 neden for ses udviklingen i optaget fra studieåret 2008/09 til 2017/18 i hhv. de fire storbyer og i øvrige provinsbyer.

Tabel 1: Optag pr. 1. oktober og 1. marts pr. studieår og fordelt på de fire største byer og øvrige byer

Kilde: Institutionernes indberetning til UFM og egne beregninger

 

Antal studerende og dimittender på pædagoguddannelsen

Der gik pr. 1. oktober 2017 17.713 studerende på pædagoguddannelsen, og i 2017 blev 5504 studerende optaget, mens 4195 studerende dimitterede.
I tabel 2 beskrives udviklingen i studentertilgang og -bestand samt antallet af dimittender på uddannelsen fra 2013-2017.

Tabel 2: Antal studerende og dimittender

Kilde: Statistikbanken.dk

 

Nedenfor i tabel 3 ses optaget på pædagoguddannelsen de seneste fem studieår fordelt på institutionsniveau og på landsplan.

Tabel 3: Optag (opgjort 01.10 og 01.03) på pædagoguddannelsen på institutionsniveau og på landsplan i studieårene 2013/14-2017/18

Kilde: Institutionernes indberetning til UFM. *Nu Københavns Professionshøjskole

 

I tabel 4 ses udviklingen i dimittender fra pædagoguddannelsen i årene 2011-2017 på institutionsniveau og på landsplan.

Tabel 4: Dimittender fra pædagoguddannelsen på institutionsniveau og på landsplan i 2011-2017

Kilde: Danmarks Statistik. *Nu Københavns Professionshøjskole

 

Studenterprofil på pædagoguddannelsen

Hver tredje pædagogstuderende, der blev optaget i 2017, havde en anden baggrund end gymnasial. Til sammenligning var det kun 8 pct. blandt de optagne på læreruddannelsen og 12 pct. af de optagne på fysioterapeutuddannelsen.

Tabel 5: Optagelsesgrundlag på de fem største uddannelser på professionshøjskolerne

Kilde: Uddannelses- og forskningsministeriet

 

Hent faktaarket om pædagoguddannelsen (PDF)