Fakta om pædagoguddannelsen

Pædagoguddannelsen er Danmarks største uddannelse målt på antal studerende. Der gik pr. 1. oktober 2017 17.713 studerende på pædagoguddannelsen. Det svarer til ca. 25 pct. af alle studerende på professionshøjskolerne og ca. 7 pct. af alle studerende på en videregående uddannelse.

Pædagoguddannelsen udbydes i 23 byer i Danmark
Pædagoguddannelsen udbydes i 23 byer fordelt over hele landet. Til sammenligning kan man søge ind på læreruddannelsen i 19 byer fra sommeren 2018 og sygeplejerskeuddannelsen udbydes i 22 byer.

På kortet neden for er vist de 23 byer, hvor man kan læse til pædagog.

I 2016/17 blev der optaget lidt flere pædagogstuderende i provinsen end i de fire største studiebyer.
I tabel 1 neden for ses udviklingen i optaget fra studieåret 2008/09 til 2017/18 i hhv. de fire storbyer og i øvrige provinsbyer.


Antal studerende og dimittender på pædagoguddannelsen
Der gik pr. 1. oktober 2017 17.713 studerende på pædagoguddannelsen, og i 2017 blev 5504 studerende optaget, mens 4195 studerende dimitterede.
I tabel 2 beskrives udviklingen i studentertilgang og -bestand samt antallet af dimittender på uddannelsen fra 2013-2017.

Nedenfor i tabel 3 ses optaget på pædagoguddannelsen de seneste fem studieår fordelt på institutionsniveau og på landsplan.


I tabel 4 ses udviklingen i dimittender fra pædagoguddannelsen i årene 2011-2017 på institutionsniveau og på landsplan.


Studenterprofil på pædagoguddannelsen
Hver tredje pædagogstuderende, der blev optaget i 2017, havde en anden baggrund end gymnasial. Til sammenligning var det kun 8 pct. blandt de optagne på læreruddannelsen og 12 pct. af de optagne på fysioterapeutuddannelsen.


Hent faktaarket om pædagoguddannelsen (PDF)