Fem år til at udvikle leg med LEGO Fonden

LEGO Fonden og Danske Professionshøjskoler sætter fokus på leg i dagtilbud og skole med 57 mio. kr. i det nye femårige udviklingsprogram Playful Learning.

De danske professionshøjskoler og LEGO Fonden har netop indgået et enestående partnerskab med en fælles ambition om at udvikle en ny forståelse af læring på legens præmisser for børn mellem 0-15 år.

Udgangspunktet er, at børns leg er værdifuld og vigtig for deres udvikling og læring. Samarbejdet skal gøre pædagog- og lærerstuderende endnu bedre til at anvende en legende tilgang til børns udvikling og læring.

Samarbejdet har sit udgangspunkt i professionshøjskolernes pædagog- og læreruddannelse. Det er ambitionen, at fremtidens pædagoger og lærere skal tilegne sig kvalifikationer, der kan understøtte en legende tilgang til børns udvikling og læring. En ambition, der er i balance med professionshøjskolernes strategiske satsning på at styrke fremragende undervisning.

LEGO Fonden har doneret 57 mio.kr. til programmet og bidrager endvidere med viden og erfaringer fra andre steder i verden, hvor Fonden er involveret i at anvende leg til at styrke børns læring og udvikling.

Udvikling og implementering af Playful Learning stiler ikke mod et koncept eller et egentligt curriculum. De danske professionshøjskoler vil i partnerskabet med LEGO Fonden afprøve og eksperimentere samt udvikle nye ideer med betydning for den pædagogiske praksis i skoler og i dagtilbud.

Som led i projektet etableres der fysiske ”Play Labs” på alle Professionshøjskoler. Disse Play Labs bliver den synlige ramme for programmet, hvor både undervisere og studerende får mulighed for at eksperimentere og udvikle nye kompetencer i forhold til en legende pædagogisk praksis.

Fremtidens lærere og pædagoger
”Der er heldigvis i dag kommet et skarpere blik på betydningen af børns leg og kreativitet i skoler, dag- og fritidsinstitutioner. Vi har derfor brug for at gen-opfinde og forny legen i de pædagogiske traditioner. Playful Learning vil udfor-ske og udvikle bud på, hvordan fremtidens lærere og pædagoger kan arbejde med leg og en legende tilgang til børns udvikling og læring. Vi glæder os afsin-digt til at komme i gang med programmet”, siger Stefan Hermann, formand for Danske Professionshøjskoler.

LEGO Fonden venter sig meget af samarbejdet og ser også frem til at kunne bidrage med erfaringerne fra lignende projekter andre steder i verden. Kasper Ottosson Kanstrup, Vice President i LEGO Fonden siger:

”Barndom og leg går hånd i hånd. Lige fra fødslen er børn udstyret med en naturlig evne til at lære om verden gennem leg, men legen mangler at blive anerkendt for sin afgørende og kritiske rolle for børns læring og udvikling. Derfor er det afgørende at vi gentænker legens værdi og fantastisk at vi, med dette projekt, kan være med til at lade den faglige udvikling gå hånd i hånd med legen og derigennem udvikle en fælles faglig tradition på tværs af de mange gode tilbud vi har til børn i Danmark.”

Tilmeld nyhedsbrev