Finanslov baner vej for kvalitetsløft på børneområdet

Finansloven er et skridt i den rigtige retning for børneområdet. Investeringen i pædagoguddannelsen og afskaffelsen af omprioriteringsbidraget er afgørende for et løft på området.

”Ambitionerne for børneområdet skinner tydeligt igennem i finansloven, og med et løft til pædagoguddannelsen begynder vi at kunne se, hvordan vi kan sikre dygtige pædagoger til at løfte opgaven,” siger Peter Sørensen, formand for Danske Professionshøjskolers formandskollegium.

Formanden for Danske Professionshøjskolers rektorkollegium, Stefan Hermann, er enig. Han peger på, at pædagoguddannelsen er en af de ringest finansierede videregående uddannelser, og at omprioriteringsbidraget gjorde ondt værre. Derfor er investeringen i pædagoguddannelsen en nødvendighed.

”Vi skal både tiltrække flere studerende og løfte kvaliteten af uddannelsen. Aftalen om finansloven er et første skridt, som tænder et håb om, at vi kan få en økonomi, som flugter betydningen af uddannelsen,” siger Stefan Hermann.

Han understreger desuden vigtigheden af, at forligspartierne sætter en stopper for omprioriteringsbidraget, både af hensyn til regeringens bebudede børneplan og til ambitionerne i finansloven.

”Omprioriteringsbidraget har gravet et dybt hul i økonomien og svækket indhold og kvalitet på vores uddannelser. Nu bliver hullet ikke dybere. Sammen med det kærkomne løft af pædagoguddannelsen giver det os en reel mulighed for at tage skridt til at møde de ambitioner, som forligspartierne signalerer med finanslovsaftalen og i regeringens bebudede børneplan,” siger Stefan Hermann.

Tilmeld nyhedsbrev