Finansloven 2015: En både varig og større bevilling til forskning og udvikling står højt på ønskelisten

Det er positivt, at regeringen i finanslov 2015 lægger op til finansiering af meroptaget på de videregående uddannelser, vil tilbageføre den såkaldte omstillingsreserve i 2015 og afsætter 1,5 mia. til velfærdsforbedringer. Professionshøjskolerne ser dog også gerne en prioritering, som understøtter sektorens forskning og udvikling

Af David Erichsen

Professionshøjskolerne vil gerne kvittere for, at regeringen i sit forslag til finanslov 2015 har afsat 1,2 mia. til at finansiere meroptaget på de videregående uddannelser. Det er helt afgørende for kvaliteten i de videregående uddannelser, at der også følger flere penge med, når der optages flere studerende. Det er også positivt, at der afsættes 1,5 mia. til velfærdsforbedringer, og at midlerne fra den såkaldte omstillingsreserve tilbageføres til professionshøjskolerne i 2015.

Fast bevilling på 500 mio. årligt til forskning og udvikling
En ting, som står højt på professionshøjskolernes ønskeliste, men ikke prioriteres helt så højt i forslaget til finanslov 2015, er bevillingen til forskning og udvikling.

“Det er positivt, at den nuværende tidsbegrænsede bevilling på 273 mio. kr. til forskning og udvikling forlænges endnu et år frem til 2017. Men i forhold til professionshøjskolernes formelle ret og pligt fra 2013 til at varetage forskningsaktiviteter rettet mod professionernes arbejdsfelter og med at opbygge et evidensbaseret grundlag for viden på professionshøj-skolerne er beløbet ikke ret stort, og en tidshorisont på tre år er kort. For at løfte uddannelser og professioner har professionshøjskolerne brug for en fast bevilling til forskning og udvikling på 500 mio. kr. årligt,” siger formand for Danske Professionshøjskoler, Harald Mikkelsen.

En fast bevilling vil være en strategisk og langsigtet investering for Danmark, da den vil sikre, at professionshøjskolerne kan bidrage positivt til at imødekomme behovet for innovative og professionelle på fremtidens arbejdsmarked. Der er i forslaget til finanslov 2015 afsat samlet set 21,4 mia. kr. til forskning og innovation. Den ønskede varige bevilling til professionshøjskolerne udgør under 2 procent af disse midler.

Omstillingsreserve bekymrer på sigt
Omstillingsreserven, som hvert år reducerer taksterne til uddannelserne med 2 procent, føres i forslag til finansloven tilbage til uddannelserne igen i 2015. De tilbageførte 2 pro-cent udgør cirka 70. mio. kr.
“Det er positivt, at pengene føres tilbage til næste år, men det er bekymrende, at man frem til 2017 lægger op til at reducere uddannelsernes takster med yderligere 2 procent hvert år. Omstillingsreserven lægger beslag på flere og flere ressourcer, som fratager professionshøjskolerne muligheden for at planlægge. Vi vil derfor foreslå, at omstillingsreserven også i 2016 og frem tilbageføres til uddannelserne, så institutionerne selv kan forvalte midlerne, hvilket også er inden for selvejets rammer,” siger Harald Mikkelsen

Løft af pædagog- og socialrådgiveruddannelsen vil forbedre velfærden
Regeringen har i sit forslag til finansloven for 2015 afsat en reserve på 1.5 mia.kr. årligt i 2015 og frem til 2018 til konkrete velfærdsforbedringer. Danske Professionshøjskoler hil-ser denne prioritering velkommen.

Som en del af indsatsen vil vi foreslå, at prioritere et løft af uddannelserne til pædagog og socialrådgiver, så de to uddannelsers lave og historisk bestemte taxametertilskud frem-over bedre kan stå mål med de udgifter og de krav, der stilles til at uddanne fremtidens studerende af høj faglig kvalitet. Et økonomisk løft på disse to uddannelser på for eksempel 5.000 kr. pr. årsværk vil koste ca. 67 mio. kr. årligt, og et løft til et niveau, der svarer til taxametret til læreruddannelsen vil koste godt det dobbelte.

Formand for professionshøjskolernes bestyrelser Ove E Dalsgaard ser løftet som en lang-sigtet investering i at forbedre forholdene for samfundets svageste.

“Som mangeårig borgmester ved jeg, at det i høj grad er indsatsen i daginstitutioner og i det sociale arbejde, der for alvor kan gøre en forskel i forhold til at ændre den enkeltes vilkår. Derfor er det også tankevækkende at netop pædagog- og socialrådgiveruddannelsen udløser nogle af de laveste taxametre- og dermed har meget få penge at uddanne for sammenlignet med andre uddannelser. Med regeringens oplæg til en massiv prioritering af velfærdsforbedringer har vi nu en politisk mulighed for at sikre dette løft,” siger Ove E Dalsgaard.

Læs mere om, hvad professionshøjskolerne mener om finanslov 2015
Danske Professionshøjskoler uddyber i et notat muligheder og udfordringer i forhold til det aktuelle forslag til finanslov for 2015. Professionshøjskolerne forholder sig i notatet til følgende områder:

• Varig og større bevilling til forskning og udvikling
• Fortsatte krav til effektivisering betyder færre penge at uddanne for
• Omstillingsreserve til medfinansiering af fælles effektiviseringer
• 1.5 mia. kr. til målrettede velfærdsforbedringer

Hent notatet – klik her

For yderligere kommentarer kontakt:

Formand for bestyrelserne i Danske Professionshøjskoler,
Ove E Dalsgaard, 2069 1200 / oed@uc-dk.dk

Formand for Danske Professionshøjskoler,
Harald Mikkelsen, 8755 1001 / hm@uc-dk.dk

Andre henvendelser:
Kommunikationschef, David Erichsen, 3140 9985 / de@uc-dk.dk

Tilmeld nyhedsbrev