Fire hovedønsker til finanslov 2017

Finanslov 2017 handler om stabile og ansvarlige rammer til videregående uddannelse
Finanslov 2017 handler om stabile og ansvarlige rammer til videregående uddannelse

Uddannelserne på professionshøjskolerne er helt centrale for velfærd og flere nye job. Det afspejles i ønskerne til finanslov 2017, som Danske Professionshøjskoler har fire hovedønsker til. 

Danske Professionshøjskoler har fire hovedønsker til finansloven for 2017:
• Stabile og ansvarlige rammer for videregående uddannelse – før omprioriteringsbidraget tilbage til kvalitet i undervisningen.
• Grundlaget for relevant kompetenceudvikling af fremtidens fagprofessionelle skal styrkes – prioriter midler til formel efter- og videreuddannelse.
• Anvendelsesorienteret forskning og udvikling skal styrke alle professionshøjskolernes uddannelser – skab en permanent bevilling til FoU med yderligere 200 mio. kr. årligt.
• Løft af forskerkvalifikationer på professionshøjskolerne – bedre kvalitet i undervisningen kræver flere ph.d.er, bl.a. på dagtilbudsområdet.

Perspektiver på Finanslov 2017

Fakta om forslag til Finanslov 2017