Fire hovedønsker til finanslov 2017

Finanslov 2017 handler om stabile og ansvarlige rammer til videregående uddannelse

Uddannelserne på professionshøjskolerne er helt centrale for velfærd og flere nye job. Det afspejles i ønskerne til finanslov 2017, som Danske Professionshøjskoler har fire hovedønsker til. 

Danske Professionshøjskoler har fire hovedønsker til finansloven for 2017:
• Stabile og ansvarlige rammer for videregående uddannelse – før omprioriteringsbidraget tilbage til kvalitet i undervisningen.
• Grundlaget for relevant kompetenceudvikling af fremtidens fagprofessionelle skal styrkes – prioriter midler til formel efter- og videreuddannelse.
• Anvendelsesorienteret forskning og udvikling skal styrke alle professionshøjskolernes uddannelser – skab en permanent bevilling til FoU med yderligere 200 mio. kr. årligt.
• Løft af forskerkvalifikationer på professionshøjskolerne – bedre kvalitet i undervisningen kræver flere ph.d.er, bl.a. på dagtilbudsområdet.

Perspektiver på Finanslov 2017

Fakta om forslag til Finanslov 2017

Tilmeld nyhedsbrev