Flere unge vælger læreruddannelsen

2015 byder igen på en samlet fremgang i søgningen til professionshøjskolernes uddannelser med en markant stigning af ansøgere til læreruddannelsen

Af David Erichsen

I dag søndag den 5. juli kl. 12.00 udløb fristen for at søge ind på en videregående uddannelse. De foreløbige optællinger for søgningen til professionshøjskolernes uddannelser viser, at der samlet set er en stigning på 2 procent i forhold til sidste års ansøgninger med 1. prioritet. Dermed oplever sektoren for syvende år i træk en stigning af ansøgere til professionshøjskolerne.

Som tallene ser ud nu, har læreruddannelsen en samlet stigning på hele 13 procent ansøgere med 1. prioritet i forhold til sidste år. Socialrådgiveruddannelsen har en stigning på 10 procent, og sygeplejerskeuddannelsen en stigning på 4 procent. Pædagoguddannelsen, som er Danmarks største videregående uddannelse har samlet set et fald i 1. prioritet ansøgere på 8 procent i forhold til sidste år, mens fysioterapeutuddannelsen har et fald på 1 procent.

Stor stigning i søgningen til den ny læreruddannelse
Den samlet set store interesse for at søge ind på professionshøjskolerne glæder formand for professionshøjskolernes uddannelsespolitiske udvalg, rektor Erik Knudsen. Han glæder sig især over den markante stigning af ansøgere til læreruddannelsen. Han ser det som et udtryk for, at reformen af uddannelsen, som blev indført fra sommeren 2013, begynder at virke.

”Formålet med reformen af læreruddannelsen er bl.a. at løfte de lærerstuderendes professionelle faglighed, så de fremover er godt rustet til at realisere foleskolereformen og dermed er med til at skabe en god folkeskole. Vi kan her to år efter se, at reformen af læreruddannelsen virker. De studerende som optages er mere motiverede og har højere fagligt udgangspunkt. I sammenhæng med at lysten til at søge ind på uddannelsen stiger, betyder det, at uddannelsen er inde i en god udvikling, som lover godt for fremtiden, ” siger Erik Knudsen.

Læreruddannelsen er et godt eksempel på professionshøjskolernes stærke bånd mellem praksis i form af samarbejder mellem skolerne og uddannelsen og den tætte kontakt og partnerskab med aftagerne i form af alle kommuner. Og med det brede udbud af læreruddannelser i hele landet er årets søgning samtidig et godt signal for fremtiden i folkeskolen overalt i Danmark.

Professionshøjskolernes uddannelser er attraktive
Søgningen viser helt generelt, at professionshøjskolernes praksisrettede uddannelser er eftertragtede, og det er der en god grund til, konstaterer Erik Knudsen.

”Vores uddannelser uddanner til både det offentlige og private arbejdsmarked og til høj beskæftigelse. I en tid hvor krisen ser ud til at klinge af, er det ekstra vigtigt, at vi både fastholder og udvikler den høje kvalitet i vores uddannelser, så der altid er den relevante arbejdskraft til rådighed inden for de professioner, vi uddanner til.”

Samlet har de i alt 73 videregående uddannelser på professionshøjskolerne modtaget 89.370 ansøgninger gennem kvote 2 med deadline 15. marts og kvote 1 med deadline i dag 5. juli kl. 12.00. Heraf 34.021 med første prioritet.

Oversigten over søgning til professionshøjskolernes uddannelser (1. prioritet) kan fra i morgen mandag ses på Danske Professionshøjskolers hjemmeside www.uc-dk.dk

For yderligere kommentarer kontakt:
Formand for Professionshøjskolernes Uddannelsespolitiske Udvalg, Erik Knudsen, 2960 5988. erkn@ucl.dk

Danske Professionshøjskolers talsmænd for følgende uddannelser:
Pædagoguddannelsen, VIA, Direktør, Erik Hygum, 8755 3525 / eh@via.dk
Læreruddannelsen, UCC, Dekan Tove Hvid, 4189 7483 / thp@ucc.dk
Sygeplejerskeuddannelsen, Metropol, Dekan Randi Brinckmann, 7248 7730 / rawi@phmetropol.dk
Socialrådgiveruddannelsen, UCSyd, Institutchef Anette Nicolaisen, UCSyd, 7266 2923 / anic@ucsyd.dk
Fysioterapeutuddannelsen, UCN, Prorektor Kirsten Ravn Bundgaard, 7269 0311 / kib@ucn.dk

For andre henvendelser:
Kommunikationschef, David Erichsen, 3140 9985, de@uc-dk.dk

Tilmeld nyhedsbrev