Flere unge vælger professionshøjskolernes uddannelser

2015 byder igen på en fremgang i det samlede optag til de videregående uddannelser. Professionshøjskolerne kan notere sig en markant stigning i optaget til læreruddannelsen på 6 procent og en generel fremgang i sektorens uddannelserne til den private sektor.

Af Marianne la Cour Sonne

Rektor Erik Knudsen, formand for Danske Professionshøjskolers Uddannelsespolitiske Udvalg er glad for, at et rekordstort antal unge, i alt 92.477 har søgt optag på en videregående uddannelse, og 65.298 er blevet tilbudt en uddannelsesplads, ” Den stigende interesse for at gennemføre en videregående uddannelse vidner om et stort gå-på-mod og engagement hos de unge og som sådan et sundhedstegn. Vi ser frem til at tage imod de nye studerende og klæde dem på til fremtidens udfordringer”.

Siden 2007 er optaget på de videregående uddannelser øget med 21.606 svarende til 49 pct.:

Udbyder/optag 2007 2015 Stigning
Erhvervsakademiuddannelser 5.931 11.508 94 pct.
Professionsbacheloruddannelser 16.316 24.529 50 pct.
Uni. Bacheloruddannelser 21.445 29.261 36 pct.

Antal optagne på de videregående uddannelser. Kilde: Den Koordinerede tilmelding, KOT/UFM notat. Optag 2015

Professionshøjskolernes praksisrettede uddannelser er eftertragtede. ”Det er der en god grund til”, konstaterer Erik Knudsen, ”professionsuddannelserne retter sig både til det offentlige og private arbejdsmarked og til høj beskæftigelse. I en tid hvor krisen ser ud til at klinge af, er det ekstra vigtigt, at vi både fastholder og udvikler den høje kvalitet i vores uddannelser, så der altid er relevant uddannet arbejdskraft til rådighed”.

Optaget på professionsbacheloruddannelserne er steget med 5 procent i alt, og læreruddannelsen kan notere en fremgang i optaget på 6 procent. ”Læreruddannelsen er en grundsten i vores uddannelsessystem. Det er i skolen, de kommende generationer dannes og uddannes. Det er derfor vigtigt, at der løbende optages og uddannes et stort korps af fagligt dygtige og engagerede lærere”, udtaler rektor Erik Knudsen. – Vi glæder os også over stigningen i optaget til vores samfundsfaglige uddannelser, herunder socialrådgiveruddannelsen, og over den fortsat store interesse for vores sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Der stilles meget store krav til personalet i fremtiden og der bliver brug for dygtige og innovative professionsudøvere, som kan matche og udvikle opgaverne i fremtidens velfærdssamfund.

Mindst lige så glædeligt er stigningen til professionshøjskoler og erhvervsakademiers praksisrettede uddannelser til den private sektor. Optaget til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser på det økonomisk-merkantile område er steget med 11 procent og med 10 procent på det tekniske område. Størst vækst har der været på serviceøkonom (22 pct.), bygningskonstruktør (17 pct.) og markedsføringsøkonom (11 pct.). ”Professionshøjskolerne kan notere sig en god andel af væksten i optaget på disse uddannelser”, udtaler Erik Knudsen. ”Danmark investerer stort i uddannelse, og det er vigtigt, at uddannelseskronerne også kommer i spil i forhold til udviklingen af Danmarks store sektor af små og mindre private virksomheder. Det er vi glade for også at kunne bidrage til”.

Professionshøjskolernes uddannelser er attraktive
Samlet har de i alt 69 videregående uddannelser på professionshøjskolerne optaget 21.353 studerende.

Oversigten over optaget til professionshøjskolernes uddannelser kan fra 30.7.2015 ses på Danske Professionshøjskolers hjemmeside www.uc-dk.dk

For yderligere kommentarer kontakt:
Formand for Professionshøjskolernes Uddannelsespolitiske Udvalg, Erik Knudsen, 2960 5988 / erkn@ucl.dk

Danske Professionshøjskolers talsmænd for følgende uddannelser:
Pædagoguddannelsen, VIA, Direktør, Erik Hygum, 8755 3525 / eh@via.dk
Læreruddannelsen, UCC, Dekan Tove Hvid, 4189 7483 / thp@ucc.dk
Sygeplejerskeuddannelsen, Metropol, Dekan Randi Brinckmann, 7248 7730 / rawi@phmetropol.dk
Socialrådgiveruddannelsen, UCSyd, Institutchef Anette Nicolaisen, 7266 2923 / anic@ucsyd.dk
Fysioterapeutuddannelsen, UCN, Prorektor Kirsten Ravn Bundgaard, 7269 0311 / kib@ucn.dk

Tilmeld nyhedsbrev