Første fælles videnregnskab for professionshøjskolerne

I 2014 har Danske Professionshøjskoler prioriteret at følge op på sektorens forskningspolitiske strategi. Der er derfor på flere punkter blevet gennemført eller iværksat et arbejde for at understøtte en sammenhængende indsats i sektoren, der skal øge kvaliteten i uddannelsernes videnbasering

PUBLIKATION – Satsningen har tydelig fokus på anvendelsesorienteret, praksisnær forskning og udvikling samt omsætning i uddannelserne. Sektorens opbygning af kapacitet inden for forskning og udvikling er en vigtig forudsætning for, at professionshøjskolerne kan udfylde deres rolle som uddannelsesinstitutioner, der står på en solid grund af højt kvalificeret viden.

I 2014 fremlagde Danske Professionshøjskoler derfor også sektorens første videnregnskab, som præsenterer nøgletal for professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsaktiviteter i 2013.  Regnskabet skal imødekomme krav og forventninger i ministeriet og blandt professionshøjskolernes interessenter samt tjene til sektorens egen, interne videndeling og erfaringsudveksling. Baggrunden for udviklingen af videnregnskabet er “FoU Baseline”-rapporten fra 2013, der blev igangsat for at udvikle en ramme for professionshøjskolesektorens performance på forsknings- og udviklingsområdet (FoU). Rapporten rammesætter, hvilke indikatorer, der kan arbejdes med og den giver samtidig et bud på, hvordan denne udvikling bedst kan monitoreres

Læs Professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 (pdf)

Tilmeld nyhedsbrev