Forskning om skoleelevers fysiske aktivitet får bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond

Forskningsprojekt med docent Anna Bugge fra Institut for Terapeut- og Jordemoderuddannelser på Københavns Professionshøjskole i spidsen modtager knap 5,9 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond.

Projektet, som Danmarks Frie Forskningsfond har tildelt en bevilling, går under navnet Active School og tager udgangspunkt i eksisterende forskning, der viser, at fysisk aktivitet har en gavnlig effekt på en række vigtige faktorer i menneskets liv, herunder skolepræstation.

Forskeren bag projektet, Anna Bugge, fortæller, at projektet vil påvirke eleverne på flere forskellige parametre. Forventningen er nemlig, at projektets påvirkning på elevernes fysiske aktivitet vil have en positiv indflydelse på deres sundhed, læring og trivsel.

Projektets formål er at skabe ny viden om, hvordan fysisk aktivitet kan implementeres i skolen, og hvilken effekt det har. Anna Bugge fortæller, at det skal ske ved at udvikle og afprøve to forskellige tilgange til fysisk aktivitet i skoletiden.

”Helt konkret vil vi i projektet udvikle og afprøve to forskellige former for fysisk aktivitet i skolen; en intervention, der er ’ren’ bevægelse med fokus på høj intensitet, sjov og motivation, og en intervention, hvor der er fokus på bevægelsens kobling til det faglige indhold i fagene”, siger Anna Bugge.

Hun nævner dans og boldspil som eksempler på aktiviteter i den første intervention, hvor der lægges størst vægt på intensitet, sjov og samarbejde. I anden intervention er fokus på aktiviteternes relevans for læringen, og her kan aktiviteterne f.eks. bestå af tabelhop, bogstavjagt eller at skulle bruge kroppen til at danne geometriske former. I begge interventioner har aktiviteterne en tidsramme på 30 minutter dagligt. Efter at interventionerne er udviklet, skal effekterne af dem testes.

Kan få betydning for alle elever

”Projektet er inddelt i to faser, hvor første fase er en udviklingsfase i tæt samarbejde med praksis, og anden fase er et effektstudie, hvor de udviklede interventioner afprøves i større målestok”, fortæller Anna Bugge.

Hun forklarer, at der minimum skal være 30 klasser med 20 elever hver med i anden fase, hvor interventionerne skal afprøves, men at de satser på flere end det.

”Active Schools vil munde ud i konkrete beskrivelser af de udviklede interventioner, der formidles både skriftligt men også via f.eks. kurser i videreuddannelsesregi, seminarer og konferencedage. Videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole er med til at udvikle interventionskoncepterne og er den platform, vi bruger til at få leveret de udviklede interventioner til skolerne. Viden fra projektet kan således konkret formidles til lærere over hele landet”, forklarer Anna Bugge.

Visionen er altså, at projektets resultater potentielt vil få betydning for alle skoleelever og for udviklingen af fremtidens skole.

Tilmeld nyhedsbrev