Forslag til fremtidens forskning samlet i 19 temaer

Professionshøjskolerne ser frem til at indfri nogle af de vigtige samfundsmæssige forsknings- og udviklingsopgaver, FORSK 2025 kataloget kortlægger

Nyt katalog giver overblik over væsentlige forskningsområder, så de offentlige strategiske forskningsmidler kan målrettes efter, hvor ny viden vil gøre særligt gavn. Professionshøjskolerne har bidraget til prioriteringen

Hvad giver det mest mening at forske i fremover? Det er søgt besvaret med nyt stort FORSK2025-katalog over indsatsområder, som netop er offentliggjort. Kataloget fremhæver de ”…særligt løfterige forskningsområder”, så de offentlige strategiske forskningsmidler mere optimalt kan målrettes de områder, hvor ny viden vil gøre særligt gavn.

FORSK2025 har været efterspurgt, når regeringen sammen med Folketinget skal prioritere de forskningsområder, der skal tilgodeses med strategiske forskningsmidler fra forskningsreserven. Kataloget kan også bruges af universiteter, fonde og andre bevillingsgivere i forbindelse med prioritering og udmøntning af forskningsmidler.

Indholdet er udarbejdet på baggrund af 476 forslag til løfterige forskningstemaer fra knap 100 interessenter, der laver eller anvender forskning Danske Professionshøjskoler har bidraget med input til kataloget og deltaget i de fire sparringsgrupper, som blev nedsat for hvert af hovedtemaerne i forbindelse med den endelige formulering af kataloget.

Professionshøjskolerne forventer også fremadrettet at kunne bidrage med implementeringen af kataloget.

”Alle de områder professionshøjskolerne beskæftiger sig med er mere eller mindre nævnt i kataloget. Det understreger, at vi som sektor har en vigtig rolle både i forhold til at uddanne kompetente medarbejdere og til at udvikle ny viden, der understøtter mulighederne for effektivt at skabe mere vækst og velfærd. Vi ser frem til at yde vores bidrag til at indfri nogle af de vigtige samfundsmæssige forsknings- og udviklingsopgaver, kataloget kortlægger,” siger Harald Mikkelsen, rektor på VIA University College og formand for Danske Professionshøjskolers forskningspolitiske udvalg.

FORSK2025-kataloget giver et konsolideret overblik over fremtidens vigtigste forskningsområder, som de ses fra erhvervsliv, organisationer, ministerier, videninstitutioner og en bred kreds af øvrige interessenter. Fremover skal det bruges som viden-, inspirations- og prioriteringsgrundlag for forskningsinvesteringer i en lang række sammenhænge, bl.a. de politiske forhandlinger om fordeling af forskningsreserven, ved udmøntning af forskningsmidler og i forbindelse med dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde.

De mange bidrag er inddelt i 19 temaer opdelt i fire hovedområder:

  • Nye teknologiske muligheder
  • Grøn vækst
  • Bedre sundhed
  • Mennesker og samfund

Professionshøjskolerne følger udviklingen i sektorens forsknings- og udviklingsindsats i sit årlige videnregnskab, hvor prioritering af forskning og udvikling i forhold til temaerne i FORSK2025 udgør en af regnskabets indikatorer.

Se professionshøjskolernes videnregnskab (Profviden)
Se FORSK 2025 kataloget
Læs mere om FORSK 2025

Tilmeld nyhedsbrev