Fortsat flere unge vælger at uddanne sig på professionshøjskolerne

Samlet fremgang i søgningen til professionshøjskolernes uddannelser i 2014. Uddannelsen til sygeplejerske og til pædagog er fortsat de mest populære, mens læreruddannelsen oplever et fald i ansøgere

Af David Erichsen

I dag lørdag den 5. juli kl. 12.00 udløb fristen for at søge ind på en videregående uddannelse. De foreløbige optællinger for søgningen til professionshøjskolernes uddannelser viser, at der samlet set er en stigning på 12 procent i forhold til sidste år. Det er en stigning for sjette år i træk til professionshøjskolerne.

Som tallene ser ud nu, har Danmarks største videregående uddannelse, pædagoguddannelsen, en samlet stigning på 19 procent i forhold til sidste år. Sygeplejerskeuddannelsen har en stigning på 29 procent, fysioterapeutuddannelsen har en stigning på 9 procent, socialrådgiveruddannelsen en stigning på 7 procent, og læreruddannelsen har et fald i antallet af ansøgninger på 13 procent.

Flere midler til at uddanne pædagoger og socialrådgivere
Den store interesse for at søge ind på professionshøjskolerne glæder formand for Danske Professionshøjskoler, rektor fra VIA, Harald Mikkelsen. Han kunne dog godt tænke sig, at de høje forventninger, samfundet har til de mennesker, sektoren uddanner, i højere grad også anerkendes økonomisk for eksempel på uddannelserne til pædagog og socialrådgiver.

“De unge mennesker, professionshøjskolerne uddanner, varetager alle en række helt centrale funktioner i vores samfund. Det gælder ikke mindst for pædagoguddannelsen, da dygtige pædagoger er helt afgørende for eksempel i forhold til at gøre op med den sociale arv, og for socialrådgivere i forhold til indsatsen for udsatte børn og unge. Derfor er det også tankevækkende, at det er nogle af de uddannelser, som har færrest midler at undervise for” siger Harald Mikkelsen.

De statslige takster til at uddanne en pædagog er historisk sat til ca. 143.000 kr. for 3,5 års uddannelse, og til at uddanne en socialrådgiver er der afsat ca.173.000 kr.. Til sammenligning er der afsat ca. 208.000 kr. til en fysioterapeut, 237.000 kr. til en sygeplejerske og 242.000 kr. til at uddanne en lærer (som i forhold til de andre nævnte tager 4 år.)

“Nye penge til et løft af taxameteret på pædagog- og socialrådgiveruddannelsen til eksempelvis samme niveau som læreruddannelsen vil svare til en årlig udgift på godt 140 mio. kr. Set i forhold til den vigtige opgave begge uddannelser løser, vil det være en god investering for samfundet,” siger Harald Mikkelsen.

Skærpede krav til læreruddannelsen
Som tallene ser ud nu, er der samlet set et fald i søgningen til læreruddannelsen. Det er stadig for tidligt at sige noget om årsagen til de færre ansøgere, men det kan skyldes, at kravene til at blive optaget på uddannesen er blevet skærpet i forbindelse med den nye læreruddannelse, som trådte i kraft sidste år. Alle med et karaktergennemsnit under 7 skal søge gennem kvote 2 og til samtale for at blive optaget på uddannelsen.

“Den nye læreruddannelse, som trådte i kraft sidste sommer, har gjort det fagligt mere udfordrende at tage uddannelsen, og det har vi gjort meget ud af at fortælle til kommende studerende. Kombineret med kravet om optagelsessamtaler, eller et snit på mindst 7 for at komme direkte ind, kan det godt afholde nogle fra at søge optagelse på uddannelsen. Det er selvfølgelig ærgerligt med færre ansøgninger til så vigtig en profession, men vi regner til gengæld med, at de studerende, som kommer ind, i højere grad har de nødvendige forudsætninger og motivation for at gennemføre uddannelsen”, siger Harald Mikkelsen.

Dertil kommer, at et endnu ikke opgjort antal ansøgere i kvote 1 alligevel ikke har et gennemsnit på karakteren 7, som kræves for at kunne blive optaget direkte på læreruddannelsen. De ansøgere får mulighed for at komme til optagelsessamtale i forbindelse med efteroptaget til august og tæller derfor ikke med endnu.

Samlet har de i alt 73 videregående uddannelser på professionshøjskolerne modtaget 86.169 ansøgninger gennem kvote 2 med deadline 15. marts og kvote 1 med deadline 5. juli kl. 12.00. Heraf 33.291 med første prioritet.
Oversigten over søgning til professionshøjskolernes uddannelser (1. prioritet) kan fra på mandag ses på Danske Professionshøjskolers hjemmeside www.uc-dk.dk, da ansøgertallene endeligt bearbejdes de kommende dage.
For yderligere kommentarer kontakt:
Formand for Danske Professionshøjskoler, Harald Mikkelsen, 8755 1001 / hm@uc-dk.dk

Danske Professionshøjskolers talsmænd for følgende uddannelser:
Pædagoguddannelsen, VIA, Direktør, Erik Hygum, 8755 3525 / eh@via.dk
Læreruddannelsen, UCC, dekan Tove Hvid, 4189 7483 / thp@ucc.dk
Sygeplejerskeuddannelsen, Metropol, dekan Randi Brinckmann, 7248 7730 / rawi@phmetropol.dk Socialrådgiveruddannelsen, UCSyd, Uddannelsesdirektør, Karen Marie Madsen, 7266 2026, kmma@ucsyd.dk
Fysioterapeutuddannelsen, UCN, prorektor Kirsten Ravn Bundgaard, 7269 0311 / kib@ucn.dk

For faktuelle spørgsmål til talmaterialet:
Konsulent, Claus Peter Bjælke Hansen, 5126 0096 / ch@uc-dk.dk

For andre henvendelser:
Kommunikationschef, David Erichsen, 3140 9985, de@uc-dk.dk

Tilmeld nyhedsbrev