Fortsat fokus på kvalitet, internationalisering og samarbejde med aftagerne

Retningen for Danske Professionshøjskoler er ikke til at tage fejl af. Foreningen skal bevare sit fokus på kvalitet, det internationale udsyn og på fortsat at styrke uddannelsernes aftagerorientering. Væsentlige opgaver som understøttes med en opprioritering af foreningens politiske arbejde

GENERALFORSAMLING – Kvalitetsdagsordenen og regeringens kvalitetsudvalg har fyldt godt i den uddannelsespolitiske debat. Det er en dagsorden, som passer godt til professionshøjskolerne, da sektorens uddannelser allerede har en tæt sammenhæng mellem efter- og videreuddannelse, forskning og udvikling, grunduddannelserne og samarbejdet med praksis. Det blev slået fast på Danske Professionshøjskolers generalforsamling, den 12. maj 2015.

Generalforsamlingen markerede også det formelle formandsskifte for professionshøjskolernes bestyrelsesformænd, hvor Ove E Dalsgaard gav stafetten videre til formand for UCCs bestyrelse, Carsten Koch. Carsten Koch og formand for rektorerne, Harald Mikkelsen, udgør nu formandsskabet i Danske Professionshøjskoler.

Fortsat kvalitet i kerneydelsen
”Professionshøjskolerne har i dag et fornuftigt udgangspunkt for at levere kvalitet i vores kerneydelser, men vi kan også se, at der er udfordringer forude, hvis der de kommende år skal være en seriøs sammenhæng mellem de forventninger, der er til vores opgaveløsning, og de rammer og ressourcer, der bliver til at løfte opgaverne. Vi har for eksempel brug for at uddanne flere undervisere med en ph.d., så vi i højere grad kan evidensbasere vores uddannelser med ny og relevant viden om professionerne. Det kræver ressourcer, ” siger Harald Mikkelsen.

Internationalt udsyn og anerkendelse som UAS
Et andet område, som har stor indflydelse på professionshøjskolernes uddannelser, er internationalisering og regeringens strategier for området. Professionshøjskolerne er enige i, at videregående uddannelser og viden skal ses i en global sammenhæng og har ambitiøse mål for både udgående og indgående mobilitet.

Hvis professionshøjskolerne skal indfri sit fulde potentiale var der også enighed om, at det er afgørende, at opnå rammer og anerkendelse som Universities of Applied Sciences – såkaldt UAS – herunder med rettighed til at udbyde master. Det vil bringe de danske professionshøjskoler på samme niveau som deres europæiske søsterorganisationer og sikre de danske professionshøjskoler et attraktiv position i det internationale samarbejde om uddannelse og ny viden.

Stærk aftagerorientering
Det er også afgørende, at bevare professionshøjskolernes fokus på en stærk aftagerorientering, da samarbejder og partnerskaber med aftagerne om både grunduddannelser, efter og videreuddannelse, forskning og udvikling er en del af sektorens DNA. Og den skal der skal værnes om, mener Carsten Koch.

”Vores unikke sammenhæng til praksis kræver et fortsat tæt og respektfuldt samarbejde med aftagerne, og at vi får aftagerne på alle niveauer involveret mest muligt i uddannelsesopgaven, da uddannelse hænger uløseligt sammen med udviklingen af professionerne. Det er en opgave formandsskabet i Danske Professionshøjskoler har arbejdet meget med det sidste år, og vi skal fortsætte med, ” siger Carsten Koch.

Fokus på politik og samarbejde
Harald Mikkelsen tilføjer, at det har betydet meget, at arbejde sammen med en person som Ove E Dalsgaard om netop den opgave, da foreningen har kunnet trække på hans erfaring og store netværk.

”Det har åbnet mange døre, så stor tak for det. Ove E Dalsgaard erstattes heldigvis med en anden kompetent person i form af Carsten Koch, som jeg også ser meget frem til at samarbejde med,” siger Harald Mikkelsen.

På generalforsamlingen blev der også orienteret om, at man generelt vil styrke Danske Professionshøjskjoler politiske arbejde ved at udvide med en ny direktør, der skal have sit fokus på foreningens politiske interessevaretagelse og kommunikation. Efter planen skal den nye direktør tiltræde til august.

Se beretningen fra formandsskabet

For yderligere kommentarer kontakt:
Formand for bestyrelserne, Carsten Koch, 2219 3892 / carsten.koch@mail.dk
Formand for rektorerne, Harald Mikkelsen, 8755 1001 / hm@viauc.dk
Direktør, Marianne la Cour Sonne, 2483 0354 / mc@uc-dk.dk
Kommunikationschef, David Erichsen, 3140 9985 / de@uc-dk.dk

Tilmeld nyhedsbrev