Fra kulturarvsturisme til inklusion – find en ekspert på professionshøjskolerne

Når man skal finde en ekspert eller forsker, gør man klogt i at rette blikket mod professionshøjskolerne. Her produceres der viden indenfor en lang række forskningsfelter med en tydelig forankring i det samfund, forskningen udspringer fra.

Forskningen er i hastig vækst på professionshøjskolerne, og der findes forskere og eksperter indenfor en lang række forskningsområder med en stor spændvidde. Det gælder eksempelvis de områder, der typisk associeres med professionshøjskolerne, nemlig velfærdsområder som sundhedsområdet, børneområdet og socialområdet. Professionshøjskolerne forsker også indenfor blandt andet medier, teknologi og erhvervslivet og er dermed i tæt berøring med mange essentielle dele af samfundet.

Fælles for professionshøjskolernes forskning og videnproduktion er, at det ikke blot gavner professionshøjskolerne men kommer hele samfundet til gode. Den viden, der produceres, er nemlig praksisnær og har et tydeligt afsæt i den virkelighed, der forskes i.

Et af de store forskningsområder på Professionshøjskolen Absalon er ”pædagogik, skole og læring”. Her findes der eksperter og forskere, der blandt andet har specialiseret sig indenfor ”inklusion og eksklusion”, ”innovation og kreativitet i uddannelse, skole og daginstitutioner” og ”teknologibårne læringsprocesser”.

Mød her en forsker på UC SYD.

Et andet eksempel er Professionshøjskolen UCN, hvor der både er store forskningsområder med mange forskere og eksperter tilknyttet såsom ”uddannelse og læring” og mere specialiserede forskningsområder, hvor man finder en enkelt forsker. Der er for eksempel en forsker, der er ekspert indenfor ”sport og økonomi” med særligt fokus på kommercialisering af sport. Det samme gælder for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, hvor der også er en bred vifte af forskningsfelter, man kan eksempelvis finde en forsker, der har fokus på kulturarvsturisme og museumsformidling.

Disse er blot nogle eksempler på, hvad professionshøjskolernes spændvidde dækker over. Andre eksempler på forskningsområder på professionshøjskolerne er ”graviditet, fødsel og familiedannelse”, ”vaccination”, ”design, film og animation”, ”demens”, ”sorg”, ”bæredygtigt byggeri”, ”boligmarkedet”, ”journalistik og demokrati”, ”automation og robotteknologi”, ”innovation og iværksætteri”, ”beredskab og samfundssikkerhed” og meget mere.

De seks professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Maskinmesterskolen København har hver især lavet en oversigt, hvor man kan læse om deres igangværende forskningsprojekter eller finde en bestemt forsker. Vi har samlet disse informationer her.

Tilmeld nyhedsbrev