Gode debatter om uddannelse på folkemødet 2014

Kvalitet, relevans, innovation, samfundsnytte og udvikling. Dette års folkemøde på Bornholm bød på en række interessante diskussioner, som professionshøjskolerne spiller en central rolle i

Af David Erichsen

De fleste professionshøjskoler var på forskellig vis repræsenteret på Folkemødet 2014. Det samme var den fælles interesseforening – Danske Professionshøjskoler – som deltog med formand for rektorerne, Harald Mikkelsen og formand for bestyrelserne, Ove E. Dalsgaard. Som alle andre professionelle deltagere brugte Danske Professionshøjskoler årsmødet på at markere sine mærkesager, udveksle synspunkter, lytte og pleje netværk.

Motor for udvikling
Og der var nok at tage fat på med det aktuelle fokus på kvalitet og relevans på de videregående uddannelser, den altid store interesse for læreruddannelsen, det dobbelte uddannelsesløft, innovation i den offentlige sektor og så videre.

“Når professionshøjskolernes studerende kommer ud på arbejdsmarkedet, kendetegnes deres færdigheder ved høj kvalitet og umiddelbar anvendelighed, og der er en høj tillid til sektoren. Vores uddannelser er og har altid været en vigtig aktør i udvikling af erhverv og professioner. De var motoren i det 20. århundredes udvikling af den danske national- og velfærdsstat, og sådan vil det også være fremover. Derfor er det vigtigt, at professionshøjskolerne har en stemme og deltager i den politiske debat, ” siger formand Harald Mikkelsen.

Et aktuelt eksempel er det forestående kompetenceløft af ledere og medarbejdere i folkeskolen.

“Løftet i folkeskolen er en stor opgave, som professionshøjskolerne har påtaget sig at løse i fællesskab. Opgaven er samtidig et godt eksempel på, at det kræver efter- og videreuddannelse hele arbejdslivet, hvis både den private og offentlige arbejdsstyrke skal matche de krav, der stilles til innovation, fornyelse og udvikling,” siger Harald Mikkelsen.

Det brede samarbejde
Danske Professionshøjskoler leverer uddannelse, efter-/videreuddannelse og ny viden i 98 kommuner – i alle egne af landet. Kombinationen mellem den tætte lokale kontakt med aftagerne og samarbejdet om nationale løsninger er en styrke for sektoren. Det er vigtigt at huske på, hvor bredt professionshøjskolernes tilbud er, mener Ove E. Dalsgaard.

“Professionshøjskolernes kompetencegivende efter- og videreuddannelser er også en stor ressource i det dobbelte uddannelsesløft, som LO har gjort til sin uddannelsespolitiske mærkesag. Det fik vi kort vendt med Harald Børstning her på Folkemødet. Derudover havde vi en god snak med KLs nye formand Martin Damm om samarbejdet mellem kommunerne og professionshøjskolerne, som jo omfatter meget andet end folkeskolen. Det handler også om pædagoger og andre professioner inden for det sociale forvaltningsområde, sundhed og teknik”.

Godt sted at knytte kontakter
Både Ove E Dalsgaard og Harald Mikkelsen synes Folkemødet 2014 har været udbytterigt, og ser det som et godt forum til at knytte kontakter, lytte til budskaber, blive klogere og markere professionshøjskolerne synspunkter. Og så er den uformelle stemning til folkemødet helt speciel.

“Da jeg udvekslede et par ord med statsminister Helle Thorning Smith på havnen slog det mig, hvor positivt en ting det er, at vores statsminister kan deltage på folkemødet så uformelt. Det et en kvalitet for folkemødet og for vores demokrati, at ministre og andre toppolitikere kan færdes så frit og komme i så tæt kontakt med almindelige borgere,” siger Ove E Dalsgaard.

Det er Harald Mikkelsen enig i.

“Der er første gang flere af os er med til folkemødet, så vi har også brugt i år til at vurdere, hvor relevant det er at deltage. Jeg er sikker på, at professionshøjskolerne også er til stede på Bornholm til folkemødet i 2015,” siger Harald Mikkelsen.

Se mere om Danske Professionshøjskoler på vores twitterprofil

Tilmeld nyhedsbrev