Godt med en grøn aftale om forskningsreserve, men ærgerligt at børnene ikke fylder mere

Et enigt Folketing har indgået aftale om fordelingen af forskningsreserven for 2020 på knap 2 mia. kr., og selv om det vækker glæde, at grøn omstilling fylder i aftalen, er professionshøjskolernes formand Stefan Hermann ærgerlig over, at børnene og den tidlige indsats fylder så lidt.

”Det er umuligt ikke at være opløftet over det store bidrag til den grønne omstilling, men det undrer os, at der ikke er fundet rum til en ny og betydelige prioritering af børnene og den tidlige indsats; en prioritering som kunne bidrage til at især pædagogerne kan få bedre mulighed for at løse de mange og meget komplekse opgaver, de står overfor, og som vi ved har afgørende betydning for børnene,” siger Stefan Hermann, formand for Danske Professionshøjskoler.

Professionshøjskolerne har bl.a. sammen med KL, BUPL og FOA efterlyst et ph.d.-råd til dagtilbudsområdet, der skulle løfte forskningen på området og styrke ikke mindst pædagoguddannelsen.

Han glæder sig dog over, at partierne i enighed noterer sig, at uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen frem mod forhandlingerne om forskningsreserven for 2021 vil tage ”initiativ til at udvikle en hensigtsmæssig model for udmøntning af en styrket pædagogisk forskningsindsats rettet mod de mindste børn”, som det hedder i aftalen.

”Vi ser frem til at bidrage til en ambitiøs og robust plan for et løft af forskningen rettet mod de mindste børn, og til at den ses i sammenhæng med de uddannelser, der former de professionelle, som skal omsætte forskning til gavn for børnene. I år fik vi en grøn aftale. Vi arbejder for, at det næste år bliver børnenes aftale,” siger Stefan Hermann.

Tilmeld nyhedsbrev