Godt med lidt penge til praktik – desværre stadig større besparelser på uddannelsen

Med dagens politiske aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en ny sundhedsreform skal der bl.a. uddannes 2000 flere sygeplejersker de kommende fire år. Det er positivt, men også en stor opgave, der skal løses med alt for få midler, mener Danske Professionshøjskoler.

Regeringen og Dansk Folkeparti tager med sundhedsreformen gode skridt til at tage hånd om den omfattende mangel på sygeplejersker over hele landet ved at øge optaget på sygeplejerskeuddannelsen med 2000 over de kommende fire år. I aftalen afsættes der også en opstartspulje på 20 mio. kr. til at styrke praktikken i sygeplejerskeuddannelsen, der udgør mere end 40 pct. af uddannelsen. De kan bruges til bl.a. at uddanne flere praktikvejledere, der er helt afgørende for kvaliteten i praktikken.

”Det er godt, at regeringen og DF med aftalen stiler mod uddannelse af 2000 flere sygeplejersker de næste fire år og afsætter 20 mio. kr. i en opstartspulje til at styrke især praktikken i uddannelsen. Det er et beskedent første skridt på vejen til at sikre flere dygtige sygeplejersker til hospitaler, psykiatri og kommunalt sundhedsvæsen i hele Danmark. Desværre opvejer det ikke de kolossale besparelser på uddannelserne, og desværre er det ikke fulgt op af initiativer til at styrke kvaliteten i uddannelsen. På den måde er her ikke tale om et perspektivrigt udspil. Men vi går naturligvis ufortrødent i gang,” siger Stefan Hermann, formand for Danske Professionshøjskoler.

I aftalen lægges der også op til at uddanne 150 flere sundhedsplejersker over de kommende fem år. Der afsættes 7,5 mio. kr. årligt i årene 2019-23. Specialuddannelsen i sundhedspleje tages på professionshøjskolerne og er en efteruddannelse for sygeplejersker.

”Sundhedsplejerskerne spiller en helt afgørende rolle i en tryg start for nybagte familiers og spædbørns liv. Derfor er det positivt, at der i sundhedsaftalen lægges op til, at der uddannes flere, bl.a. set i lyset af, at der kommer flere små børn de kommende år”, siger Stefan Hermann.

Tilmeld nyhedsbrev