Gratis e-læringskurser kan styrke undervisning i naturfag

Landets seks professionshøjskoler har den 1. juli 2021 slået de virtuelle døre op for et nyt samlet og gratis e-læringsunivers, der er målrettet naturfagslærere i grundskolen. Til at understøtte platformens formål har professionshøjskolerne udviklet et teamrettet efteruddannelsesforløb, der vil ruste naturfagslærere til mere motiverende undervisning.

Af journalist Kiri Kesby, kike@via.dk

Naturfagslærere i hele landet har nu mulighed for at blive kompetenceudviklet online, og uden at det koster noget.

Som led i det nationale kompetenceudviklingsprojekt ’Stærke Naturfaglige Læringsfællesskaber’ (SNL) har landets seks professionshøjskoler nemlig i fællesskab udviklet en e-læringsportal til opkvalificering af naturfagslærere i grundskolen.

Portalen gik i luften den 1. juli 2021 med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriet og er et element i implementeringen af den nationale naturvidenskabsstrategi.

Konkret indeholder den nye e-læringsportal tre spor: 1) 19 opkvalificerende e-læringsforløb for naturfagslærere på alle klassetrin. 2) 15 forskellige online undervisningsforløb, der kan anvendes direkte i naturfagsundervisningen i egen klasse. 3) Online inspirationsmaterialer, der indeholder den nyeste viden og forskning inden for naturvidenskab, science og teknologi. 

E-læringsforløbene omfatter eksempelvis videoer og podcasts, hvor eksperter inden for naturfag formidler deres erfaringer med at omsætte naturfaglig viden til inspirerende undervisning i klasselokalerne. 

Behov for øget interesse for naturfag

Baggrunden for kompetenceudviklingsprojektet er, at der de senere år har været en dalende interesse for naturfag blandt børn og unge. Samtidig viser undersøgelser, at der er behov for øgede kompetencer hos såvel den enkelte naturfagslærer som hos de naturfaglige lærerteams og i forhold til skolernes grundlag for arbejdet med naturfag.

VIA University College står i spidsen for kompetenceudviklingsprojektet ’Stærke Naturfaglige Læringsfællesskaber’. Lektor og ph.d. Christina Dahl Madsen er projektleder for SNL og fremhæver, at det nye univers for online opkvalificering giver naturfagslærere mulighed for kompetenceudvikling både enkeltvist og i fagteams.

“Vil man som lærer eller i fagteamet styrke undervisning, der udvikler elevernes naturfaglige kompetencer, kan man gennemføre de fire e-læringsforløb på den nye portal om henholdsvist undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation. De giver samlet en grundlæggende introduktion til kompetenceorienteret naturfagsundervisning og bidrager til refleksion og udvikling af egen praksis,” forklarer Christina Dahl Madsen.

Tilsvarende stiller det nye univers også gratis undervisningsforløb til rådighed, som naturfagslærere kan overføre direkte til deres undervisning, og som dermed udvikler undervisningen.

22 skoler på kursusforløb fra august

Naturfagslærere kan vælge at tilegne sig de nye materialer og de teamrettede metoder på egen hånd gennem den nye portal eller med støtte fra lokale vejledere eller naturfagskonsulenter på skolerne.

Endnu en mulighed er at kontakte sin lokale professionshøjskole for at komme på det teamrettede efteruddannelsesforløb, professionshøjskolerne har designet til at understøtte e-læringsuniverset. Professionshøjskolernes nyudviklede kompetenceudviklingspakke består af et mix af online og fysisk undervisning med det specifikke formål at understøtte arbejdet med implementering af naturfaglige læringsfællesskaber i de danske grundskoler.

De første 22 skoler begynder i august på den nye efter- og videreuddannelsespakke i naturfag. Efteruddannelsen foregår synkront på alle seks professionshøjskoler landet over. Der er tale om et praksisnært kompetenceudviklingsforløb, som kan overføres direkte til dagligdagen på skolerne, og som varer seks måneder.

Forløbet indeholder både et digitalt e-læringselement, fire fysiske undervisningsgange og en række sparringer lokalt ude på skolerne. Hvert forløb er skræddersyet til at matche den enkelte skoles ønsker og behov.

Der bliver afviklet endnu et kursusforløb på professionshøjskolerne for interesserede skoler i perioden fra august 2022 til februar 2023. 

Danmark savner STEM-kompetencer

”Er man som skole motiveret for at udvikle en bæredygtig naturfagsindsats på egen skole, så kan jeg kun opfordre til at kontakte den lokale professionshøjskole eller mig selv for dialog om en mulig plads på de kommende SNL-hold,” siger Christina Dahl Madsen.

Hun understreger, at det virtuelle e-læringsunivers er gratis og er målrettet alle interesserede naturfagslærere og fagteams i landet.

Christina Dahl Madsen vurderer, at både det nye e-læringsunivers og efteruddannelseskurserne på professionshøjskolerne er vigtige bidrag til at indfri ambitionerne om at ruste naturfagslærere, naturfagsvejledere, naturfagskoordinatorer samt skoleledelser til at udvikle de naturfaglige læringsmiljøer i grundskolen.

”I sidste ende er visionen at få flere elever til at interessere sig for naturfagene i folkeskolen og senere i gymnasiet og efterfølgende vælge STEM-uddannelser,” forklarer Christina Dahl Madsen.

STEM er en forkortelse for Science, Technology, Engineering og Mathematics og dækker over videregående uddannelser inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørfaget og matematik.

Det danske arbejdsmarked efterspørger langt flere ansatte med STEM-kompetencer, og der er pt. flere end 450 forskellige STEM-uddannelser herhjemme. 

Yderligere oplysninger fås hos:

Christina Dahl Madsen, ph.d. og lektor på VIAs pædagogiske efteruddannelser og projektleder for kompetenceudviklingsprojektet ’Stærke Naturfaglige Læringsfællesskaber’ (SNL). E-mail: CHMA@via.dk. Mobiltelefon: 87 55 01 71.

Se e-læringsuniverset for kompetenceudviklingsprojektet ’Stærke Naturfaglige Læringsfællesskaber’ her: https://www.snliskyen.dk/

Læs yderligere om kompetenceudviklingsprojektet ’Stærke Naturfaglige Læringsfællesskaber’ her:

https://www.via.dk/om-via/presse/nyheder-2021/via-leder-landsdaekkende-kompetenceudvikling-i-naturfag

Læs mere om indsatser for opkvalificere naturfagslærere: https://www.via.dk/om-via/presse/nyheder-2021/200-millioner-til-nyt-nationalt-naturfagligt-samarbejde

Tilmeld nyhedsbrev