Gymnasieforlig bør ikke begrænse HF-studenters muligheder

I regeringens forslag til en gymnasiereform er der lagt op til at begrænse HF-studenters adgang til de lange videregående uddannelser. Det vil efter vores mening medføre en unødig blindgyde i uddannelsessystemet

Af Hanne Leth Andersen, formand for Universiteternes udvalg om uddannelsespolitik, Harald Mikkelsen, formand Danske Professionshøjskoler, Rektorkollegieformand Niels Egelund, Danske Erhvervsakademier og Verner Rylander-Hansen, formand for Lederforeningen for VUC.

I dag fortsætter næsten en femtedel af alle HF-studenter på lange videregående uddannelser, og for en del af storby-VUC’erne er det næsten halvdelen af kursisterne. HF er for mange unge og ældre mennesker vejen til at gå fra ingen uddannelse til at få et indblik i de mange muligheder for videregående uddannelser og job. HF er med til at modne elever og hjælpe dem med til at afklare, hvad deres næste trin på uddannelsesstigen skal være. Men HF er også en helt unik mulighed for de mange, der vælger at vende tilbage til uddannelsessystemet og tage en adgangsgivende uddannelse.

Som de tre største aktører for videregående uddannelser og som landets største udbyder af HF-uddannelser er vi dog bekymret for, at de barrierer, hvis regeringens forslag om at HF udelukkende skal rettes mod erhvervsakademier og professionshøjskoler, i sidste ende vil afskære unge og voksne fra at kunne vælge uddannelse ud fra motivation og interesser. Vi opfordrer derfor til, at regeringen og de øvrige partier i stedet lander et forlig, der løfter fagligheden på HF-uddannelserne og gør HF til en vej videre for dem, der ikke kan se sig selv i det almene gymnasium. Vi har brug for et fagligt stærkt HF, der klæder unge på til en bred vifte af videregående uddannelser.

Derfor er vi glade for, at der i reformudspillet lægges op til, at den faglige dybde af uddannelsen styrkes. Vi ser også et perspektiv i at varedeklarere HF-uddannelsen tydeligere med mulighed for spor rettet mod blandt andet grupper af akademi- og professionsbacheloruddannelser, systematiserede brobygningsforløb til de videregående uddannelser og et stærkt fokus på opbygning af studiekompetencer. Et højere fagligt niveau og et tydeligt fokus på studieforberedende kompetencer er med til at inspirere og ruste flere unge mennesker til videre uddannelse – hvad enten det er på et universitet, en professionshøjskole eller et erhvervsakademi.

Det er vigtigt, at vi ikke opstiller barrierer for de unge mennesker, som ønsker og har evner til at tage en videregående uddannelse. For os at se er en begrænsning af HF-studenters adgang til lange videregående uddannelser ikke en god løsning – hverken for de enkelte elever eller i forhold den sociale mobilitet i samfundet.

 

Bragt i Politiken lørdag den 7. maj 

Tilmeld nyhedsbrev