Harald Mikkelsen ny formand for Danske Professionshøjskoler

Rektor for VIA University College, Harald Mikkelsen, er ny formand for Danske Professionshøjskoler. Han skal stå i spidsen for, at sektoren de kommende år fastholder og udvikler kvaliteten i uddannelserne, så de bliver ved med at være relevante for det aftagende arbejdsmarked

Af David Erichsen

Danske Professionshøjskolers årsmøde den 22. maj markerede i år også et formandsskifte, da rektor på UC Lillebælt, Erik Knudsen, efter tre år som formand gav stafetten videre til rektor på VIA University College, Harald Mikkelsen. Den nye formand skal først og fremmest stå i spidsen for, at Danske Professionshøjskolers strategiske mål gennemføres.

“Det nye setup for undervisning og uddannelse i en global verden, hvor sociale medier og grænseoverskridende nye IT-teknologier binder os sammen i helt nye former for fællesskab skal vi udnytte til at udvikle og tilbyde uddannelse, der udfordrer vores studerende til toppen af deres kapacitet og markerer Danmark som en stærk uddannelsesnation i verden”, siger Harald Mikkelsen.

Professionshøjskolerne uddanner til både den daglige drift og den mere langsigtede udvikling i de erhverv og professioner, uddannelserne er målrettet mod. På det internationale område er det opgaven og udfordringen at sikre, at 50 pct. af vores studerende i 2020 har gennemført et studieophold i udlandet som led i deres uddannelse. Det er et helt relevant krav at stille til uddannelsesinstitutionerne i et lille land, som skal markere sig i den globale virkelighed, mener Harald Mikkelsen.

Lokalt og nationalt
“Siden professionshøjskolerne blev etableret for godt seks år siden, har vi udviklet os meget som sektor. En af vores store styrker er, at vores uddannelsesopgave og forskning foregår så integreret med praksis. At vi har et tæt samarbejde med virksomheder, regioner og med alle landets 98 kommuner er en anden styrke. For eksempel er samarbejdet med kommunerne værdifuldt, når vi som sektor skal løse nationale opgaver som den helt aktuelle opgave om kompetenceudvikling af folkeskolen,” siger Harald Mikkelsen.

Som rektor for landets 3. største uddannelsesinstitution med den midtjyske region som dækningsområde, privat bopæl i Viborg og et par bestyrelsesposter, er der i forvejen nok at se til. Den ekstra arbejdsbyrde afskrækker dog ikke den nye formand.

“Nej slet ikke. Det er klart at jeg må prioritere min tid anderledes de kommende år, men jeg har gode folk omkring mig både i VIA, i Danske Professionshøjskoler og i kraft af de andre rektorer. Ambitionerne for professionshøjskolerne er en opgave, vi løfter i flok, da mange af vores fælles mål reelt skal udmøntes på de enkelte institutioner,” siger Harald Mikkelsen.

Kvalitet og relevans
Den nytiltrådte formand mener, det aktuelle politiske fokus på kvalitet og relevans – herunder behovet for erhvervsrelevante uddannelser – understreger, at professionsbacheloruddannelserne er ideelle til at indfri regeringens mål om at få skabt vækst, øget konkurrenceevne og flere arbejdspladser gennem uddannelser, der imødekommer virksomhedernes behov.

“Det er et rigtig godt afsæt for sektorens videre udvikling, så jeg ser frem til en spændende tid som formand,” siger Harald Mikkelsen.
Harald Mikkelsens CV

Uddannelse:

1984: Cand. Scient. i geologi fra Aarhus Universitet
1990: Ph.D i Geologi fra Aarhus Universitet

Ansættelser:

2007-: Rektor for VIA University College – Danmarks største professionshøjskole
2002-2007: Rektor for CVU Midt-Vest
1991-2002: Afdelingsforstander og forskningschef ved Danmarks JordbrugsForskning
1989-1991: Forsker ved Statens Planteavlsforsøg
1985-1989: Forskningsassistent ved Forsøgscenter Risø

Tillidshverv:

2014-: Formand for Danske Professionshøjskoler
2010-: Medlem af Vækstforum for Region Midtjylland
2009-: Formand for bestyrelsen for NTS-centret (det nationale center for undervisning i
natur, teknik og sundhed)
2008-2012: Medlem af bestyrelsen for Ingeniørhøjskolen i Aarhus
2008-2010: Næstformand for Professionshøjskolernes Rektorkollegium
2005-2007: Formand for CVU-Rektorkollegiet
2004-: Formand for bestyrelsen i Naturvidenskabernes Hus
2003-2008: Formand for Det Regionale Vejledningsråd i Midt- og Vestjylland
Derudover medlem af bestyrelser for gymnasiale uddannelser

Alder 57 år.

Tilmeld nyhedsbrev